Actueel


22 december 2016

Filosofieblog Tijd en zijn

Mijn filosofieblog is ondertussen aan het aangroeien en er ontwikkelen zich heel wat interessante discussies. Ik heb echter niet altijd de tijd om zelf tussen te komen. Hoe dan ook is er nu al een mooie oogst aan ideeën voor volgende essays en papers. Neem zeker eens een kijkje.


RENIERS - RIEDELS


Voor het eerst sinds ik ben beginnen schrijven verschijnt aan het einde van 2016 een zo goed als complete verzamelbundel van al mijn verhalende werk. Alle verhalen verschijnen in chronologische volgorde (voor zover dit exact te achterhalen was). De bundel verschijnt voorlopig enkel digitaal [Dd#01] en is gratis en voor niks te downloaden door op de onderstaande cover te klikken. Vermoedelijk zal er ook ooit een fysieke versie verschijnen [OR#00], maar dat zal alvast geen makkelijke realisatie zijn, daar het boek maar liefst 1.132 bladzijden telt.Hoe werd Riedels opgevat? Het startpunt was het idee om enkel volledig afgewerkte verhalen op te nemen. Doorheen de jaren ben ik aan heel wat projectjes begonnen, die ik vervolgens liet varen. Veel van die fragmentjes kwamen terecht in werkjes als Droomgolf, Trans II etc. Geen van deze zijn hier terug te vinden. Ondanks het feit dat ik het begin van mijn schrijverschap situeer op 11 februari 1990 (ik schreef die zondag mijn eerste drie gedichten
na het overlijden van grootvader op 11 september 1989), zijn er ook enkele werkjes opgenomen van de periode 1983-1987. Hoewel dit een "25th Anniversary Edition" is [1992 (het jaar van de eerste verhalenbundel, Kortverhalen)-2017], kan Riedels dus ook worden gezien als een verzameling schrijfsels over een periode van maar liefst 34 jaar. Projecten als Venus of het Anderszijn van de medemens en De maritieme sessies komen eveneens niet voor in de anthologie, evenmin wetenschappelijk en/of filosofisch werk, noch dichtwerk. Het gaat hem hier enkel en alleen over de verhalen.

Eens ik eruit was wat er in de bundel zou worden opgenomen en ik een uitputtende lijst had samengesteld, diende zich een andere moeilijke vraag aan: welke versies van de werken moesten in Riedels worden opgenomen? In het kielzog van de ARC-trilogie (onlangs uitgebreid met een vierde volume), besloot ik om terug te gaan naar de oudste versie van elk verhaal (voor zover deze voorhanden waren). Voor wat de ARC-verhalen betrof, waren de oudste versies uiteraard reeds teruggevonden en gedigitaliseerd. Het ging om de periode 1991-1993. Een uitgebreide zoektocht in het Archief naar de oorsprong van het overige werk (1994-2016) kon beginnen (voor de periode 1983-1987 kon ik een beroep doen op The Early Writings of A. Reniers [OR#17]).

Weken research leverde alvast weer enkele prachtige vondsten op. Eens ik het ruwe materiaal bij elkaar had gesprokkeld, kon ik me toeleggen op het her en der bijschaven van de spelling en grammatica zonder daarbij afbreuk te doen aan de oorspronkelijke teksten die in latere versies uiteraard grondig onder handen werden genomen en te lezen zijn in de Official Releases. Het resultaat is een bundel met vintage werk van mijn hand, en alleen van mijn hand. Daarmee wil ik zeggen dat alle externe invloeden (suggesties over het verhaalsverloop, de stijl et cetera) hier volledig zijn geweerd. Een aantal van zulke Reader's editions waren al te lezen in werken als AR-chival Works, maar een heel aantal verhalen verschijnt hier voor het eerst als RE, en nog een aantal andere in nooit eerder verschenen versies tout court. Bovendien werd er ook een volledig nieuw verhaal uit 2016 opgenomen, getiteld De respondent, een vervolg op het verhaal Het huis op de heuvel uit 1992.

Door op deze manier te werk te gaan, is Riedels op te vatten als een op zijn minst interessante uitbreiding het oeuvre in plaats van als een louter repetitieve anthologie (uiteraard wordt ook een heel aantal werken hernomen daar waar er geen oudere versies of op zijn minst afwijkende versies werden teruggevonden, maar dit is beperkt tot het strikte minimum). Aan het eind van de bundel is een lijst met aantekeningen opgenomen waarin dieper op de verschillende versies wordt ingegaan en ook de oorsprong van elk werkje is gedetailleerd.

Hier volgt alvast een overzicht van wat Riedels aan alternatief/extra materiaal te bieden heeft ten opzichte van de Official Releases (#01-#33) en ARC (#01-#04):

Voor het eerst Reader's editions (20) van de oudste versies (eerder enkel verschenen als flat transfers) van:

In de buurt van oneindig - Razen - Hij die huilde, verdronk - Het graf der vergetelheid - Genesis en weer terug - Een freudiaanse variatie op mortale psychoanalyse - Het psychisch non-egoprincipe - Lust, doch schuld. En boete, doch dood - In extase - In stilte - Loco - De meeting - Vuurvlieg - Spiegels en scheermessen - Dagen en nachten in een woestijnzee - Op de kromming aan de rand van een ganzenveer - Serial F (Chroom) - Einddag en De Zin 

Voor het eerst Reader's editions (7) van de (nooit eerder verschenen) oudste versies van:

The City - B.O.O.K.S. (Chadwicks transit) - "A'Shalar - 3091: Breekpunt" - Caleidoscopisch licht - De trein der traagheid - Woordenloos en Doorstart

Opnieuw samengestelde (nooit eerder verschenen) composietversies (8, uit verschillende archiefbronnen) van de oudste (klad)versies van de volgende verhalen:

De bocht of de wonderen der natuur - Het magische wereldbeeld van X - Zweven - Nocturne 1997: Abstract (Eeuwige kanalen) - Monitor (De schacht) - De verbeelding - Rode destinatie en De beschrijving

Nieuw verhaal (2016):

De respondent

De Doos van Cyrrho [OR#33]

Zoals in de vorige update aangekondigd (onder de voorlopige titel CyrrhoDoos), is ondertussen ook De Doos van Cyrrho klaargestoomd. Ook dit is een compilatiebundel (550 pagina's). Het boek bevat 13 Advance releases die zo goed als allemaal alternatief en/of extra materiaal bevatten ten opzichte van hun respectievelijke Official Releases. Opgenomen zijn:

CYR#01 - Flynn's Hotel
CYR#02 - Een Studie in Niets (*)
CYR#03 - A Point of View
CYR#04 - Kortverhalen (*)
CYR#05 - Iedereen op Aarde!
CYR#06 - De oppervlakte
CYR#08 - Dichtwerk 1990-2015 (*)
CYR#09 - AR-chival Works - Addendum (*)
CYR#10 - RA-AR (*)
CYR#11 - Venus (*)
CYR#12 - EGC (Een Gouden CIrkel) (*)
CYR#13 - DSR (De semantische ruimte) (*)
CYR#14 - Old Masters (*)

(*) Bevat exclusief en/of alternatief dan wel ge-edit materiaal. CYR#07 - Vier! (Filip Jordens) is niet opgenomen daar het geen materiaal van AR betreft.

Er werd bovendien een appendix opgenomen met tot hiertoe onuitgegeven materiaal:

Room to wiggle
Catch 22 - Beyond the vicious cycle
Dialoog D-1901
B.S.
Eeuwig - Originele versie
Inleiding EGC
Why I feel superior
Answers without questions
Veertig dagen en nachten
De Kussadasi openbaring - Klad
Publireportages - Een overzicht
Aantekeningen
Io - Een dystopie voor de XXIste eeuw
Io - Notities
De maan scheen helder - Een poging
Thermo-Technic - Ansatz

ARC#04 - W5.5 - Verhalen uit de transitzoneW5.5 behelst een periode van ongeveer één jaar (29/10/1992 – 28/09/1993) en bevat flat transfers van alle teruggevonden teksten die AR realiseerde in Word for DOS 5.5. Een groot deel van de bundel Zone X-28 die aan het einde van 1993 zou verschijnen, kwam er tot stand. Het boek telt 236 pagina's.


The Works! - A compendium [OR#22.1]
Het eerste volume van The Works! (A compendium) is momenteel uit in v1.0. Eindelijk is een volledig overzicht voorhanden van alle verhalen en alle bundels en boeken, en wat waar en hoe te vinden is! The Works! is een encyclopedisch werk dat 548 pagina's telt. Na verloop van tijd zullen nieuwe versies verschijnen die telkens zjin aangevuld met de laatste updates. OR#22.2 (in voorbereiding) zal de titel De Woordvoren dragen en naast alle bestaande voorwoorden ook extra materiaal bevatten over onder andere de themabundels Helleveeg [OR#28] en Liefdes dwaalwegen [OR#27]. A compendium is momenteel volledig online te raadplegen door op de bovenstaande cover te klikken. Hier is alvast de inhoudstafel:

Ten geleide

The Works! – Een overzicht

1ste Golf – Eerste druk (2008)
1ste Golf – Tweede druk (2015)
1ste Golf – Tweede druk (2016)
2de Golf – Eerste druk (2015–)
OR [Official Releases]
CYR [Cyrrho]
FB [First Beard]
RA-AR  [Reniers Alvin AR-chive]
ARC [ArchivA]
SPEC [Special Releases]

AR–SoniX

Home Made Fase 1 – 1992-1998
Dag van het Onuitgegeven Boek (1999)
Home Made Fase 2 – 2000-2002 [AR|1x]

Publicaties 1993-2016
Wedstrijden / Awards

The Identity of Being – A compendium
Kortverhalen – Een compendium
Infra:Rood – Overzicht van alle versies

Correspondentie – Chronologisch
Alfabetische titellijst Official Releases
ARc – 1990-1992
Filosofieblog
Das Konzept – Gesamtausgabe (leespad)
Vergelijkende tabel 1ste Golf/2de Golf
De maritieme sessies

Register van alternatieve titels
CyrrhoBooks & NocturnStories

Spiegels en scheermessen [W5.5] (°)
Een notie van verveling [W5.5] (°)
Vee-Er bis [King Kong Award ‘94] (°)
...E.R.D.W.E.N.E.N. [oorspronkelijke opmaak] (+)
Een woordenloze evolutie (+)
Plotse opwelling
Het mainstream experiment
Een alternatieve synopsis (+)
Big Brother vous surveille (+)
Een warm hart voor dieren (+)

De verhalen – Een chronologie
Early writings – Aantal bewaarde teksten per schooljaar
[RE] (+)

(°) Enkel opgenomen in OR#01 (1ste Golf, eerste druk, 2008)
(+) Tot hiertoe ongepubliceerd


RA-AR#01-#03

Het eerste grote RA-AR project is ondertussen zo goed als een feit. Enkel het tweede volume dient nog te worden afgewerkt. Het gaat in totaal over acht volumes die de volledige ontstaansgeschiedenis behelzen van de novelle Infra: Rood (Ode).

Ode - Een facsimile (v1-v2-v2bis) (RA-AR#01)
Requiem (v3-v4-v4bis-v5-v5bis) - Een facsimile (RA-AR#02.1-3)
Infra:Rood - Een facsimile (v6-v7-v8-v8bis-v9-v11bis-v12-v13) (RA-AR#03.1-4)

Hier zijn alvast de covers:

    

    

    

    


De hypodermale demon [OR#5.3(2)]

De hypodermale demon, het derde volume van de originele Oppervlakte-uitgaven van de 1ste Golf, is ondertussen opnieuw beschikbaar, weliswaar met een alternatieve cover. In tegenstelling tot de eerste twee volumes, LvG en Parafernalia, bevat deze bundel exclusieve teksten en briefwisseling.
Wiggle Room (SPEC#02) / Verhaaltjes voor het slapengaan (SPEC#03)

De Special Releases heeft er twee ingangen bij. Wiggle Room (78 pagina's) is het essay waarvan sprake was in de vorige update. Het betreft een uitgave in kleur. Verhaaltjes voor het slapengaan (88 pagina's) bundelt alle verhalen en bijhorende e-mails die in 2001 in een tijdsspanne van enkele weken naar een select gezelschap (waaronder Katrien Scheers) werden verzonden. De e-mails verschenen eerder reeds in De oppervlakte [OR#14]. Alle teksten werden gebaseerd op de versies die destijds werden verzonden:

Nummer 1 (24-03-01)
Sprookje voor gereedschapfreaks

Nummer 2 (31-03-01)
Het huis op de heuvel

Nummer 3 (07-04-01)
De moord

Nummer 4 (16-04-01)
Loco

Nummer 5 (21-04-01)
Dagen en nachten in een woestijnzee

Nummer 6 (28-04-01)
Impressies van tweevoudigheid

Nummer 7 (05-05-01)
Caligula’s demon – Deel 1

Nummer 8 (12-05-01)
Caligula’s demon – Deel 2

Nummer 9 (20-05-01)
Extasis
Ik, Extasis
In extase

Nummer 10 (26-05-01)
Week 42/43

    

14 juni 2016

Wiggle Room

Wiggle Room is de titel van de langverwachte paper die is gebaseerd op de resultaten van mijn persoonlijk wetenschappelijk/filosofisch onderzoek dat is opgenomen in het totaalwerk The Identity of Being (OR#13.1-3) en in het begeleidende volume Een meta-fysisch bestaan (OR#24), een zoektocht naar de relatie tussen de tijd en het zijn van maar liefst 25 jaar. Het is de bedoeling dat de paper in een nog nader uit te zoeken blad voor wetenschapsfilosofie wordt opgenomen. Wellicht dienen er daarom ook nog wat aanpassingen te gebeuren. Bij deze nodig ik iedereen uit om de paper eens te lezen en me feedback te bezorgen. Hier volgt alvast de premisse:

Abstract

Einstein’s theory of Special Relativity teaches that the laws of physics are invariant under Lorentz transformations. The equivalence between inertial and gravitational mass subsequently led to the formulation of General Relativity. The present paper argues that in order to further our understanding of the hitherto most elusive inner workings of the universe –bringing together the extremely small and the extremely big– another principle tends to make its presence felt: the fundamental indistinguishability of space and time through the use of a Euclidean metric signature (4,0). Moreover, it is pointed out that the more familiar Minkowski space-time of heterotic signature (3,1) may be retrieved as a particular limit of the Euclidean variety, avoiding any unwanted singularities. A highly speculative philosophical re-evaluation of contemporary mathematics shows a new paradigm shift might be lurking on the horizon: the notion of a universal Contextual Relativity.

Das Konzept

De titel van wat ik de Gesamtausgabe noem, die haar aanvang nam met de 2de Golf, is Das Konzept. In het opgestelde leespad is een (vrijwel chronologisch) voorstel gedaan om het werk aan te pakken. Het biedt tevens een blik op hoe het geheel als concept werkt en geeft ook enkele belangrijke keerpunten aan. Sommige boeken zitten evenwel nog in de projectfase. De teller staat momenteel op 43 boeken (met inbegrip van de luxe-uitgave van Kortverhalen (FB#03)), goed voor een totaal van 13.310 bladzijden.

Projecten

Hoewel er sinds 2008 reeds enorm veel werd gerealiseerd, is het einde nog niet in zicht. Hier volgt een opsomming van de verschillende projecten die nog in de steigers staan:

1. Ongetiteld "-1" project

Ergens in de periode 1970-1972 schreef mijn vader een kortverhaal, een spionageverhaal als het ware. Het typoscript zal worden ingescand en getranscribeerd. Vervolgens zal ik het verhaal redigeren naar eigen goeddunken en het naast het origineel van mijn vader plaatsen. Het geheel zal voorzien worden van een voorwoord en verschijnt als een luxe-uitgave onder de First Beard imprint (FB#08).

2. UR

De transcriptie van de audiocassette uit '77-'78 met de stemmen van AR en andere familieleden wordt opgevat als een hoorspel. UR zal tevens verschijnen onder de First Beard imprint en een replica van de originele cassette bevatten met geremasterde audio.

3. Fine AR-t (OR#19)

Een "kunstboek" met alle kleutertekeningen en bewaard beeldend werk, voorzien van een voorwoord, zit nog steeds in de planning, al zal het niet eenvoudig zijn om alles op een goede manier ingescand te krijgen.

4. The Works (OR#22) / De Woordvoren

Dit is het encyclopedische werk waarin elke officieel uitgegeven titel is opgenomen en wordt geplaatst in het geheel, met verwijzingen naar alle relevant gerelateerd materiaal opgenomen in het Archief. Het werk hieraan is reeds begonnen. Er werd een database opgesteld, waarin momenteel 2.934 titels zijn opgenomen (de inhoud van álle werken verschenen sinds 2008). Deze moet nog worden uitgebreid met publicaties in werken van derden (boeken, tijdschriften etc.), de inhoud van alle bundels verschenen vóór 2008, al het muzikale werk etc. Samen met het boek The Works zou ook een (zo uitgebreid als mogelijke) relationele database moeten worden gecreërd voor het digitale platform. Kortom, dit is een gigantisch project. Hier is alvast een (voorlopig) fragment uit het boek. Een begeleidend volume, getiteld De Woordvoren (de gedrukte tekst trekt voren in het papier), zal alle voorwoorden van alle werken bevatten in chronologisch volgorde, op hun beurt uitgebreid en met nieuwe bindteksten (opgesteld naar aanleiding van het doorploegen van het Archief).

5. First Beard

Andere dan de reeds aangegeven First Beard projecten zijn:

Doorstart (met Raf Reniers) (FB#01)
Ode
(FB#02)
Genesis Hernomen - De Totaaluitgave
(FB#04)
Sprookje voor gereedschapfreaks - Foto-uitgave
(FB#05)
De regionen van de lust / Extasis
(FB#06)

6. RA-AR (Reniers Alvin AR-chive)

Dit zijn Archiefuitgaven op A4-formaat. De volgende titels zijn in voorbereiding:

Ode - Een facsimile (v1-v2-v2bis) (RA-AR#01)
Requiem (v3) - Een facsimile (RA-AR#02)
Infra:Rood - Een facsimile (v6) (RA-AR#03)
The Identity of Being - The Complete Notes (Annotated) (RA-AR#04)
Correspondentie (RA-AR#05)
De aantekeningen - Facsimiles, transcripties en annotaties (RA-AR#06)
Movie - De complete artikels (RA-AR#07)
The Proto-Minimalism of Stasis (RA-AR#08)
Terpsichorean Ejectamenta - A Project Sampler (RA-AR#09)
Ode aan een Nimf (RA-AR#10)
Civilisation Phaze IV - An Abstract Drama (RA-AR#11)

7. CyrrhoDoos

Alle reeds bestaande Advance Publications (CYR#01-09) komen terecht in een speciale luxe-box samen met enkele nieuwe nog op te stellen Advances die ook exclusief materiaal zullen bevatten.

8. AR-SoniX

Al het muzikale werk wordt opnieuw uitgebracht in een verzamelbox met een begeleidende tekst en heel wat extra tot nog toe onuitgegeven materiaal.

9. OR#31

CON-VER-SAT-IES, waarvan reeds een proevertje te lezen viel in de Annex bij De Oppervlakte, zal een relevante selectie van messengersessies bevatten.

10. ARSignature

Een aantal nog te selecteren "signatuurverhalen" krijgen een speciale behandeling in deze reeks die zich zal toespitsen op de context waarin de werken tot stand kwamen, van interessante weersomstandigheden over speciale gebeurtenissen tot tijdsgebonden actualiteit. Het zal voor een keer de context zelf zijn die een nieuw verhaal-over-een-verhaal zal opspannen. De exacte details omtrent de uitwerking van dit project liggen nog niet vast, maar enkele opzoekingen vonden reeds plaats.


13 juni 2016 - Massive Update

Het is ondertussen meer dan een jaar geleden dat deze pagina werd geupdatet. Niet omdat er niets te melden viel, wel omdat het werk op zich voorrang kreeg op de berichtgeving. Met andere woorden, zoals de titel hierboven reeds laat vermoeden, gaat het hier om een zeer grote update (maar liefst 27 titels!). Ik lijst de verschillende projecten op in de volgorde waarin ze werden opgesteld in het afgelopen jaar.


P12 - Dichtwerk 1990-2015 [OR#20-P12-II,III]


Dichtwerk 1990-2015 bundelt al AR's dichtwerk en bevat tevens zowat alle voorhanden facsimile's van de meestal handgeschreven gedichten, met inbegrip van kladversies en work in progress. Het boek telt 356 pagina's. Een nieuw voorwoord verschaft de nodige achtergrond.P16 - CON-STR-UCT-IES [OR#21-P16-III]

Ook CON-STR-UCT-IES werd in de tussentijd voltooid. Het boek telt 263 bladzijden en bevat alle werken die AR "componeerde" onder de experimentele noemer Constructies.P25-26 - Concessies/Utopia & Het paard van Troje [OR#26.1-2 & OR25]

OR#26.1 en OR#26.2 geven de oorspronkelijke werken Concessies - Een transcendente roman (161p) en Utopia - Een synthepoëtisch verhalencomplex (451p) weer in hun originele opzet voor ze hun definitieve vorm kregen als het eerste boek (Utopia) van Een Gouden Cirkel. De werken vinden hun plaats in het geneseproject van EGC. Het paard van Troje (493p) oftewel Equus Trojanus bundelt voor het eerst de twee kernwerken van EGC: Infra:Rood en het rechtstreekse vervolg Ultra:Violet (met inbegrip van het bindverhaal Chroom). De novelle wordt evenwel weergegeven als een tetralogie oftewel een novelle in vier fasen: Ode (1992), Requiem - Nexus' zoete tranen (1993), de "integrale versie" van Infra:Rood (1994) en ten slotte Infra:Rood zoals opgenomen in EGC (1999). Op deze manier wordt de cyclische structuur van de novelle benadrukt en een unieke leeservaring gecreëerd. Chroom wordt onder Ultra:Violet ondergebracht, naast het gekende drieluik: Eeuwige kanalen, De identieke man (in een uitgebreide versie) en De schacht.

       


Iedereen op Aarde! (OR#11²) (387p)
P36 - Liefdes dwaalwegen (OR#27) (216p)
P37 - Helleveeg (OR#28) (350p)
P39 - 13 vertellingen (OR#30) (128p)


De werken die in boekvorm verschenen tijdens de 1ste Golf (2008) zijn ondertussen out of print. Daarom werd besloten om doordachte herdrukken op te nemen in de 2de Golf (2015-). Omwille van het Old Masters project (meer daarover hieronder) zijn er evenwel géén herdrukken van Kortverhalen/Zone X-28 (OR#01), Kat-Leen/Acid Dump (OR#02) en Herinneringen aan vreemde dagen/Opus 3 (OR#03) voorzien. De verhalen van de eerste drie Official releases werden echter verdeeld over vier themabundels. De sciencefiction en fantasy verhalen worden hernomen in BEL-SF 2009 A.D. (een herdruk van OR#11) en in Iedereen op Aarde! (een alternatieve en meer uitgebreide compilatie, OR#11²). Alle verhalen die van ver of kortbij over het thema liefde handelen komen terecht in Liefdes dwaalwegen (OR#27). De horrorverhalen vinden in hun plaats in Helleveeg (OR#28), en de meer persoonlijke, magisch-realistische werkjes in 13 vertellingen (OR#30). Voor de bezitters van de originele boeken uitgegeven tijdens de 1ste golf is het volgende document wellicht interessant. Het duidt aan hoe de verhalen en aanhangsels werden verdeeld over de compilatiebundels van de 2de Golf.

 

 

A'Shalar - 3091: Breekpunt (OR#04²) (153p)
EGC Vol. 1 & Vol. 2 (OR#06.1², OR#06.2²) (500p, 440p)
Quadrant (OR#07²) (168p)
De geketenden en de dolenden (OR#08²) (121p)
De semantische ruimte (OR#09²) (473p)

Dit zijn de herdrukken van de 1ste Golf, opnieuw nagekeken op spelling en met nieuwe covers. Het werkje Kanttekening, oorspronkelijk gebundeld met Quadrant is komen te vervallen omdat het integraal opgaat in de Old Masters bundel Hechtenis (OR#29.7). Entrance, oorspronkelijk gebundeld met De geketenden en de dolenden is deels ondergebracht in die bundel zelf en deels in CON-STR-UCT-IES (OR#21). De twee volumes van De semantische ruimte werden in één boek ondergebracht dat drie extra werkjes bevat, die niet zijn opgenomen in de versie uit 2008. Het gaat om Reclamestrategie, Bezoek Veeweyde met je school en Een dier adopteren, een doordachte beslissing. De drie bundels onder OR#05 (De oppervlakte) gaan uiteraard integraal op in De oppervlakte (OR#14.1-4). De wetenschapstrilogie (OR#10) is op haar buurt volledig opgenomen in The Identity of Being (OR#13.1-3).

 

 P38 - Old Masters (OR#29.1-9)

Het Old Masters project verzorgt voor het eerst de officiele uitgaven van de oorspronkelijke bundels (met origineel artwork) zoals opgesteld tussen 1991 en 1999. Elke bundel is voorzien van een nieuw voorwoord dat dieper ingaat op de (vele) verschillen met de latere AR|1x versies opgesteld aan het begin van het nieuwe millennium. De reeks bevat zelfs de tot nog toe nooit verschenen bundel Hechtenis, oorspronkelijk voorzien voor 1997. Ook een herdruk van de eerste versie van het boek Een Gouden Cirkel (oorspronkelijk verschenen op de Dag van het Onuitgegeven Boek in 1999 in slechts 20 exemplaren) maakt deel uit van deze reeks en is voortaan dus opnieuw beschikbaar. De Old Masters reeks bestaat uit:

01. Kortverhalen (OR#29.1) (53p)
02. Zone X-28 (OR#29.2) (195p)
03. Kat-Leen (OR#29.3) (201p)
04. Acid Dump (OR#29.4) (163p)
05. Herinneringen aan vreemde dagen (OR#29.5) (112p)
06. Opus 3 (OR#29.6) (127p)
07. Hechtenis (OR#29.7) (144p)
08. Nebraska (OR#29.8) (330p)
09. Een Gouden Cirkel (OR#29.9)
(419p)

 

 

 

 ARC (ARC#01) (205p) - ARC/WET (ARC#02) (194p) - ARC³ (ARC#03) (254p)

ARC is een nieuwe imprint die bijzonder archiefmateriaal bundelt. De drie volumes bevatten meticuleuze transcripties van alle typoscripten die AR opstelde in de periode 1991-1992 en die de basis vormden van de eerste verhalenbundels en wetenschappelijke excursies. Het opzoekingswerk leverde bovendien enkele bijzonder interessante vondsten op. De bundels zijn elk voorzien van een voorwoord en bieden een interessante inkijk in de ontstaansgeschiedenis van het vroege werk, waaronder ook de novelle Ode en de bijzonder persoonlijke werken De maritieme sessies en Venus of het Anderszijn van de medemens.

   


16 mei 2015

P07 - Early Writings [OR#17-P07-I,II]
/ P08 - AR-chival Works [OR#18-P08-II,III]

Zowel The Early Writings of A. Reniers [1981-1993] (320p, kleur) [Inhoud] als AR-chival Works (480p, zwart-wit) [Inhoud] zijn vanaf heden te bestellen voor respectievelijk 35,- en 25- euro (alvin.reniers@telenet.be). Onder de titel De schizofrenie van de bedenker werden bij wijze van oefening twee recensies van AR-chival Works geschreven, een bijzonder negatieve en een oeverloos positieve. Ze zijn hier te lezen.


    


30 april 2015

P07 - Early Writings [OR#17-P07-I,II]


Het werk aan dit boek is zo goed als afgerond. Het verzamelt een 150-tal teksten uit de lagere en middelbare school en is voorzien van een voorwoord. Het wordt ongeveer 300 pagina's dik. Een van de interessante vondsten is de verhandeling Waarom zou ik kameraden nodig hebben? uit 1992. Ze staat op eenzame hoogte qua zwaarmoedigheid. AR heeft het over misantropen, het optrekken van een hermetische muur, de responsabiliteit van ouders en leerkrachten, depressie, mentale aftakeling, bodemloze putten en ten slotte zelfmoord. In hoeverre dit werk een indicatie was van de eventuele hulp die AR zelf kon gebruiken, is een vraag die a posteriori niet meer zo evident is om te beantwoorden. Het boek zal vrij snel worden gevolgd door de publicaties van AR-chival Works, Constructies en het eerste volume uit het Archief: Ode (v1-v2-v2bis). De volledige inhoud van The Early Writings of A. Reniers [1981-1993] vind je hier.


14 april 2015

P08 - AR-chival Works [OR#18-P08-II,III]

Toegevoegd: een Reader's edition van het eerste "wetenschappelijke" werk uit 1985: Het oog.

P07 - Early Writings [OR#17-P07-I,II]

Bij wijze van teaser een korte bloemlezing van wel zeer vroeg werk (AR was 6 à 7 jaar oud).

Trivia

In een schoolwerkschrift van 1987 (6de leerjaar) vond ik de volgende illustratie (05/02/1987). Omdat de kubus een prominente plaats inneemt in enkele van de latere filosofisch/mathematische teksten, beschouw ik het als een leuke vondst. De uitdrukking met de wortel wijst bovendien op AR's groeiende interesse in wiskunde. Die uitdrukking maakte namelijk zonder twijfel geen deel uit van het lessenpakket.
9 april 2015

P02 - ODe [OR#12-P02-II,III]

ODe (of een nagenoeg onvoorstelbare berg volstrekt nutteloze navelstaarderij van om en bij de vijfhonderd (!) bladzijden) is vanaf heden bestelbaar voor slechts 25,- euro (alvin.reniers@telenet.be). De inhoud:

ODe - Een benadering
ODe - Een novelle

Twin Peaks - Het woud der dubbelzinnigheid
De teloorgang
Peripetieën [Dance N°2]

ODe - Een synoptische impressie

Nocturne [Acid Dump, RE]
Nocturne '99
Eeuwige kanalen

Flynn's Hotel - 10 kamers

    Kamer 1 - De verlokking van de slaap
    Kamer 2 - De soberheid van een vertelling
    Kamer 3 - Navelzin
    Kamer 4 - Tussentijd
    Kamer 5 - Sneeuwman
    Suite 6 - De stille kamer
    Kamer 7 - ...e.r.d.w.e.n.e.n.
    Kamer 8 - Het wit tussen de letters
    Kamer 9 - Innuendo
    Kamer 10.1 - De reïncarnatie van de toekomst
    Kamer 10.2 - Overal te middernacht

Appendix

    The Kernel Draft
    Genetische studie van een zin uit Infra:Rood
   
Synoptische weergave van een zin uit Infra:Rood
   
Infra:Rood - Synoptische editie (Ansatz)
    Wat uitleg bij The Skeleton Remains
   
Overal te middernacht (Cerberus, facsimile)
    Obolers droom (Sf terra, illustraties)
    Razen - Een illustratie?
    Aantekeningen bij Requiem (facsimile)
    Chronologie

RA-AR

Er werd een nieuw label in het leven geroepen: RA-AR (of Reniers Alvin - AR-chive). Onder dit label zullen facsimiles van het Archief verschijnen al dan niet met transcripties en ander relevant (what's in a name?) materiaal en voorzien van voorwoorden. De eerste uitgave (RA-AR#01, op A4 formaat) wordt een facsimile van de volledige First Draft van Ode (met op de tegenoverstaande pagina de definitieve tekst in dezelfde formatting als het oorspronkelijke manuscript). Ook v2 en v2bis worden opgenomen. De volgende uitgave zal onder andere een facsimile van Requiem bevatten, de eerste radicaal herziene versie van Ode.

P01 - The Identity of Being [OR#13-P01-IV]

De laatste correctieronde van het Grote Werk gaat verder. Volume 1 zal weldra afgerond zijn. Tegen het einde van april zou dit werk in al zijn ongeziene glorie eindelijk beschikbaar moeten zijn voor de niets vermoedende massa! And then some!
 

24 maart 2015

P01 - The Identity of Being [OR#13-P01-IV]


Ondertussen is de proefdruk van de drie volumes gerealiseerd. Deze wordt nog eenmaal doorgenomen met het oog op enkele laatste aanpassingen (zowel technisch als tekstueel). De prijs voor de drie volumes samen komt op 135,- euro (alvin.reniers@telenet.be). The Identity of Being sluit hiermee de uitgaven voor het eerste kwartaal van 2015 af. Zijn verschenen:

Advance publications

Flynn's Hotel [CYR#01] - 59 blz. - Gratis
Een Studie in Niets [CYR#02] - 58 blz. - Gratis
A Point of View [CYR#03] - 34 blz. - Gratis
Kortverhalen [CYR#04] - 32 blz. - Gratis

First Beard

Kortverhalen - A Commemorative Edition [FB#03-P09-II] - 253 blz. - 25,- euro

Official Releases

De maritieme sessies / Venus of het Anderszijn van de medemens [OR#15-P04-III] - 377 blz. -  40,- euro
Een meta-fysisch bestaan [P17], exclusief bij k²~c² [OR#23-P18-IV] - 363 blz. - 25,- euro
The Identity of Being Vols. I-III [OR#13-P01-IV] - 1.295 blz. - 135,- euro
 
P08 - AR-chival Works [OR#18-P08-II,III]

De volgende projecten zitten reeds in de pijplijn. Een daarvan is AR-chival Works, een bundeling van archiefvondsten. Hieraan verbonden is de Advance Publication Iedereen op Aarde! een herwerkte versie van het verhaal Mensen op oneindig, een hommage aan het boek Iedereen op Zanzibar van John Brunner uit 1968. De nieuwe versie is een symbiose van de oorspronkelijke versie van het verhaal, getiteld Genesis en weer terug en de "extended remix" van Mensen op oneindig. Er werden tevens enkele voorheen ongebruikte stukken aan toegevoegd, die voor een deel reeds opdoken uit context in De maritieme sessies of werden herontdekt in het archief. Eén paragraaf (Een scherpe uithaal naar het geloof in God) werd bovendien hersteld in zijn oorspronkelijke staat. Ook de oorspronkelijke versie van het verhaal Schaduwzee dat verscheen in de sciencefiction anthologie Tweede Ragnarok (Babel Publications, 1994) werd teruggevonden. De eerste versie draagt de titel De ster in het schaduwmeer en toont aan hoe de boodschap van een werk geheel kan verdwijnen door het opvolgen van de raadgevingen van een editor met het oog op een publicatie. Schaduwzee is een uitgebalanceerd sf-avontuur en niets meer, De ster... echter gaat verder door enkele vragen en bedenkingen op te roepen bij de lezer. Het verhaal maakt een punt bovenop zijn loutere amusementswaarde. Onder de hoofding Originelen zijn op deze manier nog enkele andere verhalen opgenomen, die telkens teruggrijpen naar de zo goed als eerste versies. De boodschap van een verhaal als Het huis op de heuvel bijvoorbeeld komt veel duidelijker tot uiting in zijn oervorm dan in latere versies, waarin enkel de grafische horror centraal staat en het onderliggende thema verloren gaat. Het huis op de heuvel is niets anders dan een metafoor voor de volledige overgave van de man aan de vrouw, waarbij het binnendringen van het huis letterlijk moet worden opgevat als een penetratie: de man wordt opgeslokt door de vrouw en verkoopt zijn ziel aan de duivel. Het grafische ritueel waarbij de man zich bevrijdt uit zijn omhulsel door zichzelf te villen, stelt het ontbloten van het mannelijke lid voor. Zijn bloed en ten slotte zijn ziel zijn het voorvocht en zaad van de man. Het verhaal symboliseert eenvoudigweg de angst voor het andere (dominerende) geslacht. De voorlopige inhoud van AR-chival Works:

Voorwoord

Parafernalia

Doorstart
'Ik vond mijn muze op de bus' - Interview met AR
Liefste Mama en Papa
Eulogie voor J. Reniers
Symfonie GROTESqUE
Connecties - Voorwoord
Connecties - Dankwoord
B.S. 2
Aanzet
Dead Line
In tijden van nood is de redding nabij
In de tussentijd
Onder een bloedrode hemel
Liner notes (aanzetten)
Nevsky Prospekt
Chadwicks transit - Aantekeningen
Proloog
De machine
The Elephant man
Sn (draft)
Sn
De schaduw variaties
Het hoe en waarom van de lantaarnpaal
Het werkwoord
Top geheim
Story
Een Gouden Cirkel - Ongebruikte achterflaptekst
Een Gouden Cirkel - Achterflaptekst in progress
Kanttekeningen bij de 1ste vijf episodes van EGC
Horas non numeri nisi serenas
Triomf
Leesregels sliertdichten
OPR-152
Gesteenten en mineralen
Venus in de schemering
Uitwisseling omtrent God
De golven
Konstructors
Paasdossier Hasbro 1999

Cerberus

Boekbesprekingen
Rust - Ivo Dekoning
Rust - Ivo Dekoning (Eindredactie AR)

Erasmus

Evoluties van sekserollen
Hoogtepunten uit de actualiteit van 31/01 tot 06/02/2000
Sociologie - Oefening 1
Huisstijl - Notulen
Opendeurdag bij Rendac
Besluit - VDAB
Vervolgverhaal Deel 3 - Andrea
Vervolgverhaal Slot - Vader
Compositie voor Karolien M.
Compositie 2 voor Karolien M.

Originelen

De dromer
De bibliotheek
Milieu, nee dank U!
Critique d'une affiche publicitaire
De bocht of de wonderen der natuur (alt.)
De persoon die vastberaden was
Die week
Het hoofdgerecht - 3° vorm
Incognito (alt.)
Hij die huilde, verdronk
Doodsimpel
De pre-Venusiaanse ballade van de absurdheid
De Doos
De Doos - Toegelicht
Extremen
Evolutie in Altwereld VI
Martelscènes vanuit het onschuldige
De zoete schimmen van het verderf - Een elegie
De man met de zaag
Het huis op de heuvel
De ster in het schaduwmeer

Iedereen op Aarde!

Publicaties in het vooruitzicht (2de kwartaal 2015 apr-jun)

Advance publications

Iedereen op Aarde! [CYR#05] - 51 blz. - Gratis

Official Releases


ODe [OR#12-P02-II,III] - 483 blz.
AR-chival Works [OR#18-P08-II,III] - 400 blz. (o.v.)
Constructies [OR#21-P16-III]
10 maart 2015

P17 - Een meta-fysisch bestaan [P17], exclusief bij k²~c² [OR#23-P18-IV]

Een meta-fysisch bestaan kan momenteel worden besteld voor 25,- euro (alvin.reniers@telenet.be). Het boek telt 363 bladzijden en kan worden beschouwd als een begeleidend volume van The Identity of Being. Het brengt alle essays (uitgebreid met extra materiaal) samen in chronologische volgorde (1991-2014) en bevat tevens enkele interessante exclusieve teksten. De mathematische uitweidingen zijn tot een strikt minimum beperkt waardoor Een meta-fysisch bestaan tevens werkt als een inleiding op The Identity of Being

P01 - The Identity of Being [OR#13-P01-IV]

Volume 1 werd ondertussen volledig afgewerkt en is drukklaar. Aan de twee overige volumes wordt duchtig verder gewerkt. Zodra ze alle drukklaar zijn, heb ik een zicht op de totaalprijs en zullen ze kunnen worden besteld. In afwachting volgt hier de Table of Being oftewel een bondige samenvatting van de voornaamste voorstellen van de theorie.
5 maart 2015

P01 - The Identity of Being [OR#13-P01-IV]


In afwachting van de fysieke uitgave (nu écht om de hoek) is hier alvast de definitieve inhoudsopgave (zelf maar liefst 16 bladzijden) met paginanummers (de paginering loopt over de drie volumes heen). En voor diegenen die niet kunnen wachten en bij wijze van teaser valt hier -na intens zwoegen- de finale paragraaf van de hoofdtheorie te lezen (al verwacht ik niet dat iemand hierdoor verlicht zal worden zonder eerst die theorie te hebben geassimileerd).


24 februari 2015

P04 - De maritieme sessies / Venus of het Anderszijn van de medemens [OR#15-P04-III]


Even een korte mededeling dat de proefdruk ondertussen werd goedgekeurd en dat het boek nu kan worden besteld via alvin.reniers@telenet.be (prijs: 40,- euro).

P01 - The Identity of Being [OR#13-P01-IV]

Omdat je inspiratie niet kan en mag tegenhouden, ben ik momenteel heel hard aan het werk om The Identity of Being te vervolledigen. Mijn vrije tijd is momenteel gevuld met het schrijven van de conclusie (wat heel wat opzoekwerk en opperste concentratie vraagt). Om alvast mijn vingers wat te oefenen, heb ik ondertussen ook een uitgebreid voorwoord geschreven voor het lijvige werk (dat binnenkort in drie volumes zal beschikbaar zijn van momenteel respectievelijk 494, 432 en 434 bladzijden!). De cover art zal overigens zeer minimalistisch zijn, en wordt ook doorgezet voor Een meta-fysisch bestaan (tevens weldra beschikbaar) en het gerelateerde Een Gouden Cirkel:


    

29 januari 2015

P04 - De maritieme sessies / Venus of het Anderszijn van de medemens [OR#15-P04-III]

Als alles meezit, valt deze week de proefdruk in de bus. Eens goedgekeurd, zal het eerste werk van de tweede golf van publicaties (na die van 2008), beschikbaar zijn. Het boek (gelamineerde paperback) telt 377 pagina's en kan worden besteld via de auteur voor 40,- euro (alvin.reniers@telenet.be). Hier is alvast de cover:P02 - ODe [OR#12-P02-II,III]

De werkzaamheden aan ODe werden in de tussentijd hervat en zijn zo goed als beëindigd. De analyse van de novelle is voltooid, het voorwoord werd met enkele paragrafen uitgebreid en er werd een appendix met een aantal relevante teksten en illustraties toegevoegd. ODe wordt wellicht de tweede publicatie en zal zo'n 500 bladzijden tellen.

P17 - Een meta-fysisch bestaan [P17], exclusief bij k²~c² [OR#23-P18-IV]

De derde release zal op de hielen van ODe volgen. Het boek moet enkel nog een correctieronde ondergaan (het beslaat 363 bladzijden). Hierna begint het finale werk aan The Identity of Being dat in drie delen van elk om en bij de 400 bladzijden zal verschijnen. Als alles volgens plan verloopt, zal TIoB het eerste kwartaal afsluiten. 
31 december 2014

P09 - Kortverhalen - A Commemorative Edition [FB#03-P09-II]

De luxe editie werd ondertussen afgewerkt en is vanaf deze laatste dag van het jaar 2014 bestelbaar voor 25,- euro via e-mail (alvin.reniers@telenet.be). Hieronder alvast een foto van het uiteindelijke resultaat, gevolgd door een foto van de beschreven inhoud in het deksel van de doos:


11 december 2014

P09 - Kortverhalen - A Commemorative Edition [FB#03-P09-II]

Deze luxe editie nadert stilaan haar voltooiing. Er werd een voorwoord geschreven dat enkele nieuwe onthullingen omtrent de verhalen doet en er werd tevens een Advance publication voorbereid (CYR#04) die de vroegste, originele versies van de verhalen bevat, nog voor de input van vrienden en familie. Het is de eerste keer dat deze worden vrijgegeven. De advance is voorlopig hier online te lezen of op aanvraag verkrijgbaar als een geniet boekje in A5 formaat.


29 november 2014

Wat cijfermateriaal

Ik heb eens even opgezocht hoeveel pagina's elk reeds gepubliceerd boek telt en daarbij ook de op stapel staande projecten opgeteld die reeds min of meer volledig af zijn. We komen dan tot het volgende resultaat (er worden uiteraard hier en daar teksten dubbel geteld, maar het gaat tenslotte wel om op zich staande projecten/boeken):

BEL-SF 2009 A.D. [332]

De hypodermale demon [240]
De oppervlakte - LvG [142]
De oppervlakte - Paraphernalia [94]

EGC vol. 1 [540]
EGC Vol. 2 [440]

Kortverhalen/Zone X-28 [240]
Kat-Leen/Acid Dump [150]
HAVD/Opus 3 [302]
A'Shalar - 3091: Breekpunt [166]
Quadrant/Kanttekening [238]
De geketenden en de dolenden/Entrance [176]

De semantische ruimte Vol. 1 [222]
De semantische ruimte Vol. 2 [220]


Chaostheorie als een postmoderne analogie voor public relations [180]
Tijd en zijn [248]
T
he bi-analogical structure of reality [124]

Het totale aantal reeds gepubliceerde bladzijden: 4.054.

The Identity of Being [1.151 o.v.]
Een meta-fysisch bestaan [366 o.v.]

Kortverhalen - Commemoratieve editie [166 o.v.]

De maritieme sessies / Venus of het Anderszijn van de medemens [371 o.v.]

ODe [325 o.v.]

Nog te verschijnen: 2.379.

Totaal: 6.433 bladzijden.

Dit aantal zal uiteraard nog fors oplopen, gezien de nog op stapel staande projecten. Vermoedelijk zullen de eerste nieuwe boeken begin volgend jaar verschijnen en beschikbaar zijn via www.shopmybook.nl.


P04 - De maritieme sessies / Venus of het Anderszijn van de medemens [OR#15-P04-III]

Het werk aan De maritieme sessies is zo goed als afgerond. Er werd een voorwoord geschreven; ook werden er uitgebreide aantekeningen gemaakt bij de meer dan 120 ingangen die de meest volledige versie van het werk telt. Dit is de inhoudstafel:

Voorwoord

Opus III

De maritieme sessies

Hechtenis

De maritieme sessies

Altwereld VI

De verslagen van Hertog Fwindal I [RE]

De maritieme sessies

De maritieme sessies [Origineel - Flat transfer]

Een vergelijking van het originele manuscript met De verslagen van Hertog Fwindal I

Aantekeningen

Facsimile

De maritieme sessies [Origineel manuscript]


20 november 2014

P03 - De Oppervlakte - Correspondentie [OR#14-P03-III]

Blijkbaar werd er heel wat meer met Thomas Bosgaard (van op de Beeldspraak mailing list) gecorrespondeerd dan tot nog toe werd gepubliceerd. Ondertussen werd een 14-tal pagina's tellende discussie voorbereid voor opname in De Oppervlakte. Deze is tot het verschijnen van de bundel hier te lezen.
13 november 2014

P07 - Early Writings [OR#17-P07-I,II]

Er zijn een aantal teksten opgedoken uit '89-'90 voor de vakken Nederlands en Godsdienst, toen AR in het derde jaar secundair onderwijs zat. Deze zullen worden opgenomen in Early writings.

Nederlands

Ik [1989-09-08]
Avondje (S. Carmiggelt) (analyse) [1989-09-25]
Zijn we gewild of ongewild verslaafd geraakt aan TV kijken? (verhandeling) [1989-10-02/10]
Uitspraken over muziek [1990-01-22]
Buitenspel (E. Hartman) (analyse) [1990-01-08]
De toverfluit (brief) [1990-02-01]
Ferdinand op het feest [1990-03-14]
Medeplichtig (A. de Vries) (analyse) [1990-03-06]
Sportjournalistiek (synthese) [1990-04-02]
De wapensmeden (A.E. Van Vogt) (boekbespreking) [1990-05-03]

Godsdienst

Ik ben uniek / Is ons lichaam belangrijk? [1989-10-10]
Is het goed dat iemand van 14 jaar verliefd is? [1989-11-28]
De geloofshouding van Abraham [1989-11-28]
Een roepingsverhaal [1989-11-28]
Vrijheid [1990-02-06]
Indonesië [1990-03-06]
Bidden [1990-04-24]


P17 - Een meta-fysisch bestaan [P17], exclusief bij k²~c² [OR#23-P18-IV]

Een tweetal weken geleden was ik aan het grasduinen door het digitale archief [ANA-DIG] en kwam in de folder 0100-0199 ingang #0100 tegen, zelf een folder, getiteld Teksten 386. De folder groepeert maar liefst 637 bestanden. Het is de bulk van het werk dat op de eerste pc werd bewaard, een 386-SX. Onder de folder Word trok het eerste bestand meteen mijn aandacht: ALTWEREL.DOC. Ik kon namelijk niet meteen bedenken wat hiervan de inhoud zou zijn. Eventueel een versie van Dichten uit Altwereld VI? Maar even verder stond een bestand dat DICHTENU.DOC heette, dus was het wellicht toch wat anders. Twee muisklikken later deed ik een bijzonder verrassende en aangename ontdekking. Achter ALTWEREL.DOC zat namelijk een alternatieve versie van Het meta van de kwantumfysica, niets minder dan Venus in de schemering! Ik begon meteen te lezen en moest tot de vaststelling komen dat deze versie wel heel erg afweek van het oorspronkelijke Het meta van de kwantumfysica. Het is een bijzonder zweverige, haast esoterische tekst, waarin ook heel wat uittreksels van De maritieme sessies verwerkt zitten (en een duidelijke link met Venus of het Anderszijn van de medemens gelegd wordt). De documenteigenschappen vermeldden dat de tekst het laatst werd bewerkt in april 1993. Dat is een significante datum, omdat hij erop wijst dat Venus in de schemering wellicht een poging was om het wetenschappelijk-filosofische werk opnieuw leven in te blazen. Een Studie in Niets uit 1992 was namelijk het laatste grote wapenfeit geweest. In de periode daarna tot in het nieuwe millennium, viel de filosofische activiteit immers nagenoeg stil. Deze vondst in het archief bewijst dat AR de filosofische gedachtegang weer wilde opnemen, hoewel met een duidelijke esoterische insteek. Dat hij het echter bij deze poging liet, bewijst dan weer de volledige afwezigheid van deze vreemde tekst in de aanloop naar The Identity of Being. Het is alsof AR zelf niet genoeg belang hechtte aan de tekst en dan maar besloot om hem eenvoudigweg te vergeten. Vast staat dat de tekst nergens op geen enkele manier werd gebruikt. Toen AR in 1996 correspondeerde met K. Ross, Ph. D., maakte hij een vertaling van Een Studie in Niets uit 1992 (A Point of View) en besloot dus om Venus in de schemering volledig te negeren.

Venus in de schemering bestaat bestaat uit twee delen (Deel I - Een magische wetenschap, Deel II - Venus in de schemering) en twee appendices (Appendix i - Quantumfysica, vanuit technisch oogpunt, naderbij bekeken, Appendix ii - Rudimentair deeltjesoverzicht). De appendices grijpen terug naar de tekst Quantummechanica maar vertonen ook duidelijke verschillen met zowel die tekst als de bewerkte versie, gekend als Semi-technische introductie tot elementaire deeltjesfysica (uit Een Studie in Niets). Een volledig geannoteerde Reader's edition van de tekst (41 pagina's lang) zal als curiosum worden opgenomen in Een meta-fysisch bestaan en kan hier voorlopig online gelezen worden.

Even een opmerking over het begrip Reader's edition. Een RE geeft de oorspronkelijke tekst weer, ontdaan van spellingsfouten, kromme zinsconstructies en eigenaardigheden die het lezen van de tekst zouden kunnen belemmeren. Er wordt niet geknipt in de tekst, noch worden er stukken aan toegevoegd. De bedoeling is werkelijk om zo dicht mogelijk bij de originele intentie en stijl te blijven. Om tot een RE te komen, ondergaat de tekst als het ware een Re:mastering (met kleine 'm'). Dit in contrast met een Re:Mastering (met grote 'M'), zoals bijvoorbeeld het geval was met de Re:Masters van 2000-2002. Een Re:Mastering houdt in dat een tekst/verhaal zo goed als herschreven kan worden, het is als het ware een Re-creatie. Er wordt dan geen rekening gehouden met de oorspronkelijke tekst om tot een nieuwe definitieve versie te komen. Naast Re:(m/M)astering bestaan er ook nog een Re:construction en een Flat transfer. Een Re:construction probeert een verloren gegane tekst ter herconstrueren, afgaande op voorhanden materiaal of overlevering (een voorbeeld hiervan is het verhaal Louter een kwestie van onbegrip). Een Flat transfer is een letterlijke transcriptie van een tekst met alle fouten intact (correcties die worden toegevoegd om de leesbaarheid te verbeteren, moeten daarom duidelijk aangeduid zijn, zodat de originele tekst zichtbaar blijft). Voorbeelden hiervan zijn Quantummechanica §6. Paralleluniversums en de first draft van De bocht of de wonderen der natuur (in Kortverhalen - A Commemorative Edition [FB#03-P09-II]). Een Facsimile ten slotte, is een scan van het originele document of een kopie daarvan, indien het origineel niet langer bestaat. In volgorde van getrouwheid aan de originele tekst hebben we:

1. Facsimile
2. Flat transfer
3. Re:mastering (Reader's edition)
4. Re:construction
5. Re:Mastering


4 november 2014

P04 - De maritieme sessies / Venus of het Anderszijn van de medemens [OR#15-P04-III]


Dit werk werd in de beginfase geschat op ongeveer 200 pagina's, terwijl het er nu naar uit ziet dat het ongeveer het dubbele daarvan zal worden. Het Venus gedeelte is ondertussen reeds zo goed als afgewerkt en het werk aan De maritieme sessies is gestart.  De inhoud van Venus wordt:

Voorwoord

Nulvorm

    Venus (aanzet)
    Venus (full-blown)

pre-Venus

    In progress 1
    In progress 2

1° benadering

    Cyrrho's droom (Venus - Of het anders zijn van de medemens)

De pre-Venusiaanse ballade van de absurdheid
   
    De pre-Venusiaanse ballade van de absurdheid [1st draft]

3° benadering

    Venus of het Anderszijn van de medemens (The Workprint - Een virtuele re-constructie)

Constructies

    Het licht verscholen achter een sluier
    Salaiset Kansiot
    Het Boek der Verwzijzingen

Bizar-us - 4° benadering

    Venus of het Anderszijn van de medemens - Zang 1 [Word 5.5]
    Bizarus - Of een impressie van Venus [Venus]

De 2° benadering van Venus zal verschijnen als advance publication op dit werk.


P07 - Early Writings [OR#17-P07-I,II]

Het werk aan ArchivA bracht heel wat interessante teksten aan het licht. Zo konden er een pak teksten worden gered die stammen uit '91-'92 toen AR in het vijfde jaar secundair onderwijs zat (Heilig-Drievuldigheidscollege, Leuven). Zij zullen alle integraal worden opgenomen en becommentarieerd. De volgende teksten werden reeds klaargestoomd voor opname in het boek:

Roger Ponsele - Missionaris [1991-10-04]
Geschiedenis is een nutteloos vak [1991-10-23]
Critique d'une affiche publicitaire [1991-11-04]
De vitaliteit van de Latijnse en Griekse cultuur [1992]
Hector en Achilles - Het duel [1992-01-31]
De contracttheorie [1992-02-24]
De wetgevende en uitvoerende macht in de VS [1992-02-24]
Het vooruitgangsgeloof in de 18de eeuw [1992-02-24]
Décrire et analyser une publicité [1992-03-20]
De Egyptische schilderkunst [1992-03-24]
De Griekse beeldhouwkunst [1992-03-24]
Utilitaire beeldhouwkunst bij de Romeinen [1992-03-24]
Algemeen stemrecht volgens de Coorebyter [1992-04-29]
De geschiedenis van Frankrijk (1799-1804) [1992-04-29]
De taalpolitiek van Willem I [1992-05]
Het legitimiteitsbeginsel [1992-05]
Het mechanistische determinisme [1992-05]
Lezen en leven [1992-06-01]
Het werk van Schliemann en de Griekse eenheid [1992]


P08 - AR-chival Works [OR#18-P08-II,III]

Dit is een zogeheten scraping the barrel boek, maar wees gerust, het zal ook vol verrassingen zitten en zelfs, naar mijn bescheiden mening, enkele juweeltjes bevatten. Ook hier werden reeds enkele teksten voorbereid voor opname. De teksten met een * zijn nieuwe titels (d.w.z. dat ze tot nu toe nergens anders zijn verschenen, ook niet in een andere versie of bewerking).

EGC - Achterflaptekst (in progress)
EGC - Ongebruikte achterflaptekst*
Actualiteit (2000-01-31 - 2000-02-06)*
Andrea (vervolgverhaal)*
Evoluties van sekserollen*
Huisstijl (notulen)*
Málaga*
Sociologie Oefening 1*
The Elephant Man (aanzet eerste recensie)
Aanzet*
Gesteenten en mineralen*
De golven*
Horas non numeri nisi serenas (alternatieve versie van De schacht)
In de tussentijd*
Liefste Mama en Papa*
Liner notes (aanzetten)*
De machine*
Nevsky prospekt
Symfonie Grotesque*
Top geheim [1990-08-19]*
Venus in de schemering
Het werkwoord*
De bibliotheek (originele versie)
De bocht of de wonderen der natuur (alternatieve versie)
Die week (originele versie van Het hoofdgerecht)
Doodsimpel (oldest surviving draft)
De Doos - Toegelicht
De Doos
De dromer (originele versie)
Evolutie in Altwereld VI (originele versie van Zo verging het de zwerm...)
Extremen (alternatieve versie van Einde op afspraak)
Het hoofdgerecht (3° vorm)
Incognito (alternatieve versie)
Martelscènes vanuit het onschuldige (originele versie)
De persoon die vastberaden was (originele versie van Einde op afspraak)
De pre-Venusiaanse ballade van de absurdheid (originele versie)
De zoete schimmen van het verderf (originele versie)


P09 - Kortverhalen - A Commemorative Edition [FB#03-P09-II]

Deze luxeversie van de eerste verhalenbundel Kortverhalen zou nooit tot stand gekomen zijn zonder het werk aan ArchivA. Dankzij het Archief konden heel wat aan de bundel gerelateerde teksten worden teruggevonden en voorbereid voor opname. Dit is zonder twijfel de meest complete en daarom ook definitieve uitgave van Kortverhalen. In de doos zullen tevens gelamineerde reproducties zitten van de originele drafts van enkele sleutelverhalen. Er zullen twee bundels in de doos zitten: 1. Kortverhalen (De originele bundel - Re:mastered, 2014 & De AR|10 Re:Master, versie 2008) en 2. Kortverhalen (De alternatieve bundel - Re:mastered, 2014). De inhoud gaat als volgt (*: exclusief in deze editie):

Kortverhalen

1. De originele bundel (Re:mastered, 2014)

Incognito
In extremis
Doodsimpel
De pre-Venusiaanse ballade van de absurdheid
De bocht of de wonderen der natuur
Het hoofdgerecht [4° vorm]
Inleiding tot de Doos

1. De AR|10 Re:Master (versie 2008)

Incognito
Einde op afspraak
Doodsimpel
De pre-Venusiaanse ballade van de absurdheid
Scherpe bocht naar nergens
Het hoofdgerecht
Inleiding tot De Doos

2. De alternatieve bundel (Re:mastered, 2014)

De verhalen

Incognito - Alternatieve versie
Extremen - Alternatieve versie van "In extremis"
Doodsimpel - Oldest surviving draft
De pre-Venusiaanse ballade van de absurdheid - Oldest surviving draft
De bocht of de wonderen der natuur - Alternatieve versie
Die week - Oldest surviving draft van "Het hoofdgerecht" [1° vorm]
De Doos - Oldest surviving draft van "Inleiding tot de Doos"

Aanhangsels

Incognito - Oldest surviving draft
Incognito - Alternatieve versie - Onvolledige draft*
Incognito - Ongebruikte versie voor Nebraska*
Incognito - In cognito - Zoals opgenomen in EGC
Incognito - In cognito - Otingoc ni
Incognito - In cognito - Densmore's waan - 1° versie*
Incognito - In cognito - Uittreksel van The Kernel Draft (EGC)
Incognito - In cognito - Tekstgenese van In cognito
Extremen - De persoon die vastberaden was - Oldest surviving draft
Extremen - Einde op afspraak - Geannoteerd (Herinneringen aan vreemde dagen)
Extremen - Einde op afspraak - Zoals opgenomen in Nebraska*
Doodsimpel - Een impressie door Johan Deputter
Doodsimpel - Geannoteerd (Herinneringen aan vreemde dagen)
De bocht of de wonderen der natuur - Oldest surviving draft - Transcriptie*
De bocht of de wonderen der natuur - Versie 3
Het hoofdgerecht - 2° vorm*
Het hoofdgerecht - 3° vorm
De Doos - Toegelicht
Een kritische beschouwing door Eddy C. Bertin
Kortverhalen - Een compendium
Doodsimpel - First draft - A Re:Construction*

Facsimile's

Incognito - Alternatieve printout*
Incognito - Aantekeningen (Zone X-28)
Incognito - In cognito - Aantekeningen (EGC)
Incognito - Arabisch schrift*
Incognito - In cognito - Densmore's waan - 2° versie
Extremen - Einde op afspraak - Aantekeningen (Nebraska)
Het hoofdgerecht - Aantekeningen (Zone X-28)
Het hoofdgerecht - Aantekenignen (Nebraska)


P10 - Fine AR-t [OR#19-P10-0]

Het coffee table boek zal nog even op zich laten wachten, gezien het werk dat hier gaat inkruipen. Ondertussen zijn alle kleutertekeningen zo goed als geklasseerd. In totaal spreken we van een 600-tal tekeningen. Er zullen tevens tekeningen toegevoegd worden van latere periodes. Sowieso moeten de vroege tekeningen nog titels krijgen en vervolgens thematisch worden gesorteerd. Dan kan het inscannen en eventueel bewerken beginnen. Het boek krijgt uiteraard een ook een inleidend voorwoord.


P11 - Doorstart - Luxe Editie [FB#01-P11-IV]

Het verhaal werd afgedrukt op indivueel gelamineerde pagina's in een groot lettertype. Ondertussen heeft Raf een bijhorende tekening gemaakt, die tevens zal worden gelamineerd. In de doos zit tevens de eerste kladversie van het verhaal. Deze eerste First Beard uitgave zal weldra beschikbaar zijn (inclusief een echtheidscertificaat, gedag- en gehandtekend door beide auteurs).


P17 - Een meta-fysisch bestaan [P17], exclusief bij k²~c² [OR#23-P18-IV]

Dit werk is ondertussen zo goed als klaar. Het aantal pagina's, dat eerst werd geschat op een 200-tal, is echter uitgegroeid tot maar liefst 330! Tijdens het uitwerken van deze bundel, bleef er telkens interessant materiaal opduiken, dat stelselmatig werd ingepast. Voor meer achtergrond, volg je best de link naar het voorwoord, waar een en ander over de samenstelling van dit werk uit de doeken wordt gedaan (RE: Reader's edition, *: exclusief in deze bundel).

Theorie der relativeringsruimten en de metafysische aspecten van het niets en de oneindigheid [RE]
Een kritische parafrase
Quantummechanica [RE]
De notione universalis [RE]
Het subject als ontologische theorie
The dividing line
Chaostheorie als een postmoderne analogie voor public relations
Voorstellingswijzen van het Punt
De mogelijkheid
De aanvaarding
De vergetelheid
When is a circle not a circle?
Identiteit en representatie als sublimatie van het conceptuele Differenz
Analogies of One through re-construction of the "I"
Relationalism vs. absolutism - An alternative approach
The Identity of Being - A modal perspective
The problem of time

Appendix

Quantummechanica §6. Paralleluniversums [sic] (flat transfer)*
The dividing line - Presentation overview*
The dividing line - Dumb all over - Slide*
Chaos theory and public relations*
De Mogelijkheid - Een discussie (september 2014)*
Hic et nunc - De Bosgaard variaties (april 2002)
Correspondentie (28 juli 2005)

BegrippenlijstP20 - Filosofieblog [@R#01-P20-IV]

Er werd ondertussen een filosofieblog opgestart op www.filosofie.be onder de titel Tijd en zijn. Dit zijn de huidige posts:

2014-08-07 De doodstraf
2014-08-14 Een bezwaar tegen God
2014-08-28 Tijd en ruimte: een herinterpretatie (Deel 1&2)
2014-08-30 Tijd en ruimte: een herinterpretatie (Deel 3&4)
2014-09-02 De Mogelijkheid - Preambule
2014-09-09 De Mogelijkheid - Niets en zijn
2014-09-15 De Mogelijkheid - Een noodzaak en de Hoofdwet
2014-09-21 De Mogelijkheid - De Hoofdwet en zelfreferentialiteit
2014-09-28 De Mogelijkheid - God en transcendentie
2014-09-29 Parenthesis - Een seculier bestaan - Tien observaties
2014-10-05 De Mogelijkheid - Metafysica en tijdlijkheid
2014-10-14 De Mogelijkheid - De einddagen (slot)


2 november 2014

P02 - ODe [OR#12-P02-II,III]


De werkzaamheden aan ODe hebben even stilgelegen, maar zullen binnenkort worden hervat. De volledige inhoud ligt vast, de synoptische editie werd ondertussen afgewerkt en er is reeds begonnen aan de analyse van de novelle. Eens die analyse in kannen en kruiken is, houdt er omzeggens niets nog een publicatie tegen. Ongeveer gelijktijdig zal ook de Deluxe Treatment verschijnen [FB#02-P02-II], met wat extra, nog nader te bepalen inhoud. Bij wijze van teaser kun je hier alvast een deel van de inleidende analyse lezen.


P03 - De Oppervlakte - Correspondentie [OR#14-P03-III]

Er zijn ondertussen reeds 22 stukken uit het Archief in gereedheid gebracht voor dit omvangrijke werk, dit bij wijze van proef en vingeroefening. Voorlopig werd het idee opgevat om de verschillende brieven en e-mails af te wisselen met conversaties tussen verschillende (bestaande) personages (al dan niet gefingeerd) om zo een zekere evolutie weer te geven. De conversaties vinden hun oorsprong in messengersessies, op fora en blogs. Op deze manier wordt een verhaal geweven tussen de correspondentie door. Dit project zal sowieso het meest tijdrovende zijn, wegens de enorme hoeveelheid materiaal dat moet worden gedigitaliseerd en het bijhorende puzzelwerk. Ook de conversaties moeten in de juiste vorm worden gegoten en her en der geredigeerd. Hier is alvast een voorsmaakje.


1 november 2014

P01 - The Identity of Being [OR#13-P01-IV]


Het Grote Werk heeft zo goed als zijn definitieve vorm aangenomen. Toegegeven, er moet nog heel wat worden bijgeschreven (in de vorm van verduidelijkingen, aantekeningen en duidingen), maar de structuur ligt volledig vast. Hier volgt alvast een gedailleerde inhoudsopgave, met hier een daar wat commentaar tussen [ ].

[Het hoofdwerk valt uiteen in twee delen: Afdeling I en Afdeling II. Afdeling I start met de thesis Chaostheorie..., een vrij makkelijk leesbaar, inleidend werk waarin de humane wetenschap met de exacte wetenschap wordt verwoven. Het handelt over de Coca-Colacrisis in de late jaren '90, en introduceert het wellicht belangrijkste begrip van heel het boek: context. Het staat de lezer ook toe vertrouwd te raken met de schrijfstijl van AR. Deel II van de eerste Afdeling is het werk Tijd en zijn, de aaneengeschreven verzameling sleutelessays die de weg baanden naar de hoofdtheorie in Afdeling II. Het ene essay is al makkelijker dan het andere, maar hier wordt de kiem gelegd van alle latere ideeën.

Afdeling II is volledig in het Engels gesteld en start met The bi-analogical structure of reality. De nieuwe, filosofische theorie wordt hier beschreven. Het gaat letterlijk om een meta-fysisch (fysisch als in natuurkunde) discours. Alle nieuwe begrippen worden gedefinieerd en in hun respectievelijke context geplaatst en maken op die manier de weg vrij voor de mathemasofische neerslag in Deel IV: The Identity of Being. Hierin wordt een nieuw, op de moderne mathematica geënt formalisme ontwikkeld dat het toelaat om de theorie uit te diepen en tot dan toe ongekende wegen in te slaan. De tweede afdeling sluit ten slotte af met The problem of time, waarin alle voorgaande vaststellingen worden ingeschakeld om tot een bijgesteld beeld van de Werkelijkheid te komen. Een volledige inhoudsopgave van het hoofdwerk vind je hier.]

Introduction - A modal perspective
[Een korte, maar pertinente inleiding op het werk, die de filosofisch-epistemologische aspiraties op de voorgrond plaatst.]

Afdeling I

Preambule
Deel I - Chaostheorie als een postmoderne analogie op public relations

Preambule
Deel II - Tijd en zijn

Afdeling II

Preamble
Part III - The bi-analogical structure of reality

Preamble
Part IV - The Identity of Being

In conclusion - The problem of time

[In Part IV werd zeer recent nog een correctie aangebracht i.v.m. de Lambda-representatie en spontane (contextuele) symmetriebreking. Deze gaat als volgt:]

[Het tweede gedeelte van het boek heet The wasteland (overigens een verwijzing naar T.S. Elliots gelijknamige werk) en draagt als ondertitel Ramblings & wanderings. Het gaat hier om teksten van allerlei aard en oorsprong, die gerelateerd zijn aan de filosofische gedachtegang door de jaren heen. Het gaat om ongebruikte uittreksels, correspondentie, aantekeningen enz. Samen vullen ze de theorie aan en werpen er hier en daar een ander licht op. Het werk aan ArchivA legde een schat aan interessant materiaal bloot, dat nu zijn definitieve plaats in het oeuvre heeft gevonden. De volgende teksten werden opgenomen.]

Aristoteles (aantekeningen)
[Aantekeningen ten tijde van Een Studie in Niets, 1991]


Een studie in niets (1991)
[Uittreksels van het essay die niet in de versie van "Tijd en zijn" werden opgenomen]


De Mogelijkheid (uittreksel) (2002-08-12)


De Mogelijkheid - Vraag en antwoord (2002)
[Correspondentie]


De aanvaarding (Nexus Online, aanzet) (2002)
[De eerste aanzet tot het essay]


Ruimte- en tijdlijkheid: 'ik word' vs. 'ik wordt' (oorspronkelijke tekst) (2002-08)
[Uittreksel van "De aanvaarding"]


Theorie der relativeringsruimten en de metafysische aspecten van het niets en de oneindigheid - Geannoteerd (uittreksel) (2002-12-05)


Logos (2003-10-16)
[Passage uit de voorloper van "Tijd en zijn"]


Logos (2003-10-17) [Id.]


Major breakthrough (2004-01-04)
[Een wel zeer belangrijk inzicht]


Correspondence (2004-01-15)
[E-mail aan Y. Schols met tekst en uitleg over de Major breakthrough]


Random note (2004-12-16)
[Over 'geloven' versus 'weten']


Correspondence (2005-06-05)
[Over 'vrijheid' en de 'wil']


Ideeën voor het essay Tijd & zijn (2005-06-29)
[Aantekeningen]


DM Anomalie (2005-06-29)
[Oplossing van een schijnbare denkfout in de oorspronkelijke tekst van "De Mogelijkheid"]


Correspondence (2005-07-19)
[Over God]


Reply GH
[Antwoord in een e-mail ver de pertinentie van een discussie]


Preamble TRa (2005-08-22)
[Alternatieve inleiding op de geanoteerde versie van "Theorie der relativeringsruimten..."]


Correspondence (2005-09-04)
[Over een alternatieve formulering van de drieënheid]


Correspondence (2005-09-07)
[Over de nood aan God]


Slot 01 (2005-09-09)
["de wakende warmte van de moederschoot"]


Zeit und Sein [1] (2005-09-18)
[Over de unie van orderuimten]


TZ paraphernalia 01 (2007-07-04)
[Uitbreiding over interpretatieruimten]


A point of view (outtake) (2007-10-03)
[A consensus view]


The notebook (2007-10-03/04/10)
[Verschillende aantekeningen ten tijde van "The bi-analogical structure of reality"]


When is a circle not a circle? (2007-10-12)
[Allerhande aantekeningen ten tijde van "The bi-analogical structure of reality"]


The notebook (2007-10-18/19) [Id.]


Constructing the I (2007-10-25) [Id.]


The notebook (2007-10-30) [Id.]


When is a circle not a circle? (2007-11-13) [Id.]


Analogies of One through re-construction of the "I" (2007-11-22)
[De verloren paragraaf, §15. Dynamic determinism]


Analogies of One through re-construction of the "I" (2007-11-23)
[Opmerking i.v.m. zwaartekracht]


Analogies of One through re-construction of the "I" (2007-11-24)
[De originele abstract, alternatieve formuleringen en een andere versie van §15. Dynamic determinism + allerhande aantekeningen]


The sensual nature of reality
[Aantekeningen]


Analogies of One [1]
[Aantekeningen]


Draft (2008-02-08)
[Eventualities, ghosts, §4. Representation of hyperplane dynamics]


Gnomon Dynamics (2008-03-28)
[The translation principle]


I am the Walrus (2008-04-18)
[Allerhande aantekeningen en ideeën voor "The bi-analogical structure of reality"]


The notebook (2010-01-30)
[Histories]


Random note (Mallorca, 2010-06)
[The bosonic and fermionic nature of reality]


The notebook (2011-09-04)
[A clear parallel between Loop Quantum Gravity and Gnomon Dynamics]


The death sentence (2013)
[Korte argumentatie anti-doodstraf. Een toepassing van het begrip context.]


The problem of time (2013)
[A modal topology - Alternatieve formuleringen]


[Het derde gedeelte is getiteld Early writings en draagt als ondertitel The long and winding road. Het bevat een heel aantal gerelateerde teksten die grotendeels in het Archief werden teruggevonden en hier voor het eerst verschijnen. Het gaat veelal om losse teksten die om uiteenlopende redenen werden opgesteld (soms als schoolopdracht) en dus in eerste instantie niet werden opgetekend met het oog op het huidige Totaalwerk. Hun inhoud rechtvaardigt evenwel hun opname. Ze werden echter niet in chronologische volgorde geplaatst.]

Thomas Aquinas
[Een vertaling uit het Latijn van twee korte uittreksels van Aquino's "Summa Theologiae"]

De functies van Green
[Een vertaling van de inleidende alinea van een hoofdstuk uit het boek Many-Particle Theory (Gross, Runge, Heinonen)]

Ongetiteld ("God is volgens mij...")

Ongetiteld ("De wetenschap met betrekking tot het onmetelijk kleine...")

Een poging tot definiëren
[Een definitie van "geluk"]

La métaphysique de la mécanique quantique
[Tekst in het Frans, schoolopdracht]

L'holisme
[Tekst in het Frans, schoolopdracht]

Correspondence with K. Ross, Ph. D.
[Uittreksels van een korte correspondentie over het essay "A Point of View"]

Beschouwingen
[Een filosofische mijmering]

De maritieme sessies
[Uittreksels met betrekking tot wetenschap en filosofie]

Ongetiteld
[De opbouw van de materie]

Ongetiteld (24-04-1990)
[Over bidden voor het slapengaan]

G
ezonden om te bidden (14-02-1987)
[Een kort gebed]

Een bezwaar tegen God (01-07-2001)

De besnaarde God
[God in de nieuwe natuurkunde]

Het achtdaagse dagboek
[Een "filosofisch-wetenschappelijk" dagboek over een periode van, jawel, acht dagen]

Bedenkingen bij Compliciteit en simplexiteit
[Korte correspondentie met E. Stals over het verhaal dat werd opgenomen in Tijd en zijn]

De maritieme sessies - Late toevoegingen

Over verbanden en voorstellingswijzen van het Punt

The Schrödinger equation / Probability distribution

Literatica 1 & 2
[Een mathematisch letterexperiment]

Crisis
[Een kort stukje dat lijkt weggelopen uit "De aanvaarding"]

Identiteit en representatie als sublimatie van het repititieve Differenz
[Korte aanzet tot een nooit afgewerkt essay]


Een fijn afgesteld universum (01/02-08-2014)
[Uittreksel van een discussie op een filosofieblog]

[Het vierde gedeelte heet Facsimiles en draagt de ondertitel Images & Words. Hier werd een gedwongen selectie gemaakt, gezien de grote hoeveelheid voorhanden materiaal. De 74 bladzijden kregen tevens een selectieve transcriptie zodat een en ander niet op de scans zelf moet worden ontcijferd. Hieronder een typische facsimile:]

[In het vijfde gedeelte, 1991-2000 Roundabout komen een aantal teksten, waaronder een enkele verhalen, aan bod die werden geschreven in een periode die weinig of geen filosofische activiteit kende. In bepaalde kritische teksten echter en in de aangehaaldeverhalen, komen thema's en motieven naar voren die duidelijk ontleend zijn aan AR's filosofische gedachtegoed, vandaar dat deze selectie zijn weg vond naar The Identity of Being.]

Inleiding tot de Doos (1991) [Experimenteel kortverhaal]
Zo verging het de zwerm... [Kortverhaal]
Nachtrit langs techno-dubbelsteden over irrëele lanen naar Sector Eeuwigheid [Kortverhaal]
De machinaties van de geest [Kortverhaal]
The City - V. Goed om je te zien (uittreksel) [Kortverhaal]
The City - VI. Tweespalt (uittreksel) [Kortverhaal]
In.*.ductie - part 1 / Ex.*.ductie - part 2 [Experimenteel proza]
Doortocht [Hoofdstuk uit het kortverhaal "In dromen keren we terug"]
Convolutie (uittreksel) [Uit het kortverhaal "In dromen kerern we terug"]
De identieke man - chapter XVI, extended [Kortverhaal]
The dividing line [Essay, Erasmushogeschool Brussel]
Wormgaten, een metro naar de sterren! [Tijdschriftartikel, Cerberus]
Evaluatie van een vragenlijst [Opdracht, Erasmushogeschool Brussel]
Kwantummechanica in een notendop - Deel 1 - De kat van Schrödinger [Tijdschriftartikel, Cerberus]
De leer van Boeddha [Examenvraag, Erasmushogeschool Brussel]
Correspondentie (Liesbeth vG) (16-12-2000)

[Het zesde gedeelte heet The mirror en verzamelt enkele beeldende werkjes uit verschillende tijdvakken, waaronder een blad dat door AR's lerares in het lager onderwijs (4de jaar) werd gebruikt om uit te leggen wat een lijnstuk, een hoekpunt en een hoek zijn. AR vroeg na de les of hij het blad mocht bijhouden. De werkjes werden alle teruggevonden in het Archief tijdens het catalogeren van de tekeningen en schilderwerkjes voor het project Fine AR-t [OR#19-P10-0].]

Lijn
Technisch tekenen (1989-1990)
Oud/Modern
Orde/Chaos
Orde/Chaos (studie)
Atomos
Lijnstuk / Hoekpunt / Hoek (1984-1985)
Lab Zero  
[Deel zeven, The notebooks oftewel The Big Note (an index) geeft weer wat er precies in alle teruggevonden aantekeningenboekjes staat in verband met wis- en natuurkunde.]

[Deel acht is een facsimile weergave van de handgeschreven samenvatting van het boek Inleiding tot de scheikunde, het boek waarmee voor AR alles begon.]

[Deel negen geeft het essay A Point of View (1997) weer, de volledig herziene Engelse vertaling van Een Studie in Niets die werd opgesteld naar aanleiding van de correspondentie met K. Ross, Ph. D.]

[Deel tien ten slotte pakt uit met een zo compleet mogelijke Bibliografie: filosofie, epistemologie, natuurkunde (algemeen, speciale en algemene relativiteitstheorie, Euclidische speciale relativiteit, chaostheorie en thermodynamica, kwantummechanica, string theory, loop quantum gravity), wiskunde en diversen.]

[Het boek sluit af met twee korte teksten: De Kussadasi openbaring (tien seculiere observaties) en het poëtische De golven.]

[De tag line van de film Being There uit 1979 met Peter Sellers in de hoofdrol vat ten slotte ook het boek mooi samen:]

"Life is a state of mind."

30 oktober 2014 - Deel 2

De updates van de verschillende projecten krijgen telkens een code mee, die tegelijk informatief en duidend is. Een voorbeeld: naar The Identity of Being wordt verwezen als "The Identity of Being [OR#13-P01-IV]." Zo is meteen duidelijk dat het gaat om Official Release #13 (te verschijnen in boekvorm bij Unibook), gebaseerd op Project N°01 dat wordt gerekend onder Tijdvak IV (2002-2015). Een tweede voorbeeld: "Flynn's Hotel [CYR#01-adv-OR#12-P02-II,III]" (het gaat hier om een advance op de Official Release #12 (ODe), gebaseerd op Project N°02 dat onder Tijdvakken II (09/1987-09/1993) en III (09/1993-2002) valt). De updates worden steeds in de volgorde van de P-nummering weergegeven.

P0 - ArchivA

Zo goed als alle documenten, zowel fysiek als digitaal, werden ondertussen opgenomen in ArchivA en kregen een uniek nummer. Het archief valt uiteen in een Analoog en een Digitaal gedeelte. Het analoge deel [AA-ANA] beslaat momenteel 10 verschillende lijsten, te weten:

1. [AA-ANA-ARC]

Hieronder zitten alle fysieke documenten, geklasseerd in mappen. In eerste instantie werd geen rekening gehouden met eventuele dubbele ingangen. De bestaande mappen werden beschouwd als canon en in die zin volledig ingevoerd in het gegevensbestand. Twee fysieke versies met telkens een en dezelfde tekst, worden beschouwd als twee aparte archiefingangen. Het zou teveel tijd gekost hebben om door de duizenden pagina's te gaan op zoek naar eventuele inhoudelijke dubbels. Deze zullen sowieso boven water komen bij het realiseren van de verschillende projecten en leveren zo een pak minder tijdverlies op. De mappen zelf krijgen verschillende codes, die als volgt uiteenvallen:

0-I-II-III: De eerste vier mappen vormen het oerachief, met de meeste originelen uit de periode 1990-1993. Het gaat om handgeschreven teksten en grotendeels typoscripten (uitgetypt op een Brother AX-30 elektronische typemachine).

1-8: De volgende acht mappen gaan chronologisch verder waar het oerarchief ophield, alfabetisch gerangschikt.

X1-X11: Het eXtra archief. Alle teruggevonden, fysieke documenten van allerlei aard (in dozen, plastic mappen, op zolder en wie weet waar) werden gebruikt om de volgende elf mappen te vullen. Alle documenten werden zo goed als mogelijk bij elkaar gehouden in de toestand waarin ze werden gevonden. Ze zitten niet alfabetisch, maar kregen een nummer per map in ArchivA zodat ze alsnog eenvoudig terug te vinden zijn.

egc/EGC: Twee mappen met telkens Een Gouden Cirkel in: de boekversie uit 1999 (uitgegeven via Het Onuitgegeven Boek) en de 1-Au-2'pi'r versie, die als basis diende voor EGC Vol. 1 en 2 [OR#6.1-III] en [OR#6.2-III].

I:R: Een map met verschillende versies en afgeleiden van de novelle Infra:Rood.

LC: Een map met literaire correspondentie (Uitgeverijen, Flanders Fantastic, Babel Publications enz.)

NEB: Een map met de verhalen van de Home Made compilatiebundel Nebraska.

2. [AA-ANA-IV]

I:V: Een map met beide versies van Introvaluatie (zie P06).

3. [AA-ANA-PMoU]

PMoU: The Proto-Minimalism of Utopia

4. [AA-ANA-PMoS]

PmOS: The Proto-Minimalism of Stasis

5. [AA-ANA-FIL] (nog in te voeren)

TIoB 1-4: Vier mappen met in chronologische volgorde de essays doorheen verschillende versies die leidden tot The Identity of Being [OR#13-P01-IV].

T&Z (1st draft): Een map met de eerste kladversie van Tijd en Zijn [OR#10.2-IV].

TIoB-Ref 1-6: Zes mappen met allerhande materiaal (essays, cursussen etc.) waaraan wordt gerefereerd in The Identity of Being [OR#13-P01-IV].

6. [AA-ANA-HM] (nog in te voeren)

Een lijst van alle fysieke Home Made bundels in het bezit van AR.

7. [AA-ANA-BOOKS] (nog in te voeren)

Een lijst van alle fysieke boeken (uitgegeven in eigen beheer) in het bezit van AR.

8. [AA-ANA-MAG] (nog in te voeren)

Een lijst van alle fysiek voorhanden tijdschriften met publicaties van AR

9. [AA-ANA-PUB] (nog in te voeren)

Een lijst van alle fysiek voorhanden boeken met publicaties van AR.

10. [AA-ANA-CCS] (nog in te voeren)

CCS: Een map met de volledige Cursus Creatief Schrijven die AR gaf in 2002.

In [AA-ANA-ARC] worden documenten ook thematisch gebundeld met het oog op het realiseren van de projecten, hetzij als verschillende versies van (of materiaal aan de grondslag van) een bepaalde titel. Zo zijn er steekwoorden als Aantekeningen, ArchivA, Audio, Correspondentie, Dichtwerk, Early Works, Filosofie, Een Gouden Cirkel, Infra:Rood, James Joyce, etc.
Het digitale archief [AA-DIG] beslaat momenteel twee lijsten:

01. [AA-DIG-ARC]

Het digitale archief bevat momenteel 1.991 ingangen, waarvan een heel aantal zelf verschillende documenten herbergen. Het totale aantal gearchiveerde bestanden loopt namelijk op tot maar liefst 5.297.

02. [AA-DIG-FIL]

Een tweede lijst concentreert zich op het filosofische werk, en werd apart opgesteld om het werk aan de projecten te vergemakkelijken. De lijst bevat nog eens 60 ingangen (en omspant zo 323 individuele bestanden).

Het volledige digitale archief bevat dus niet minder dan 5.620 bestanden. Het is momenteel niet geweten hoeveel pagina's het digitale archief juist beslaat, maar afgaande op het feit dat één bestand van één pagina tot tientallen pagina's lang kan zijn, is het totale aantal niet min. We kunnen echter wel een geïnformeerde gok wagen. In het oude ArchivA bestand (opgenomen in AA-DIG-ARC onder #1315), vinden we digitale bestanden terug onder de code FSC. 575 ingangen vermelden het aantal pagina's: een totaal van 3.842, wat neerkomt op een gemiddelde per document van pakweg 7 pagina's. Maken we nu dezelfde berekening met de huidige stand van het analoge archief [AA-ANA-ARC], waarin het aantal pagina's consequent werd bijgehouden, komen we op 1.372 ingangen met in totaal 11.402 pagina's, wat in dit geval neerkomt op een gemiddelde van ongeveer 8 pagina's per document. We kunnen dus ruwweg aannemen dat een document uit gemiddeld 7,5 pagina's bestaat. Dat brengt het digitale totaal op 5.620 x 7,5 = 42.150 pagina's. Tellen we hierbij het analoge archief op (11.402) komen we uit bij 53.552 of afgerond, 55.000 bladzijden. Let wel, zoals hierboven aangegeven, is het analoge archief nog niet volledig in kaart gebracht, dus het aantal bladzijden zal nog oplopen in de komende maanden.


30 oktober 2014 - Deel 1

Ondertussen werden de verschillende projecten georganiseerd in een aantal overzichtelijke groepen. [NOOT: alle officiële publicaties die niet volledig door AR zelf werden overzien (vb. Tweede Ragnarok (Babel), de tijdschriftpublicaties in Cerberus (Flanders Fantastic) enz. (zie de tab Publicaties), zijn niet in de onderstaande lijst opgenomen. Zij zullen een aangepaste nummering krijgen, net als alle Home Made bundels (zie de tab Bundels)]. Alle verschillende nummeringen (waaronder ook die van het analoge en digitale archief; ArchivA draagt overigens Project N°0) werden opgesteld met het oog op de voorbereiding van The Works - A Compendium [OR#22-P22-IV].

[De P-nummering verwijst naar de update van 28/10/14 hieronder en het overeenkomstige project, vermeld in de lange e-mail aan AR's vader. Daar kan je meer informatie over de inhoud van de verschillende projecten terugvinden. De aanduiding (-I, 0, I, II, III, IV) ten slotte duidt aan in welk tijdvak het werk valt. De tijdvakken worden tevens verduidelijkt in de update van 28/10/14.]

I. AR Official Releases [OR]

Dit zijn de publicaties die officieel in eigen beheer werden (en zullen worden) uitgegeven via Unibook (en in een enkel geval via Free Musketeers*). De korte inhoud en een aantal voorbeeldpagina's per titel alsook de nodige bestelinformatie kunnen worden teruggevonden op www.shopmybook.com en www.freemusketeers.nl. De publicaties
krijgen de volgende nummering:

a. Reeds uitgegeven:

OR#01 - Kortverhalen/Zone X-28 (II, III)
OR#02 - Kat-Leen/Acid Dump (III)
OR#03 - Herinneringen aan vreemde dagen/Opus 3 (III)
OR#04 - A'Shalar - 3091: Breekpunt (III)

OR#5.1 - De oppervlakte - LvG (III)
OR#5.2 - De oppervlakte - Parafernalia (III)
OR#5.3 - De hypodermale demon (III)

OR#6.1 - EGC Vol. 1 (III)
OR#6.2 - EGC Vol. 2 (III)

OR#07 - Quadrant/Kanttekening (III)
OR#08 - De geketenden en de dolenden/Entrance (III)

OR#9.1 - De semantische ruimte Vol. 1 (III)
OR#9.2 - De semantische ruimte Vol. 2 (III)

OR#10.1 - Chaostheorie als een postmoderne analogie voor public relations (III)
OR#10.2 - Tijd en zijn* (IV)
OR#10.3 - The bi-analogical structure of reality (IV)

OR#11 - BEL-SF 2009 A.D. (III)

b. Nog te verschijnen (titels onder voorbehoud):

OR#12 - ODe [P02] (II, III)
OR#13 - The Identity of Being [P01] (IV)
OR#14 - De Oppervlakte - Correspondentie [P03] (III)
OR#15 - De maritieme sessies / Venus of het Anderszijn van de medemens [P04] (III)
OR#16 - Introvaluatie / 6176.G [P06] (III)
OR#17 - Early writings [P07] (I, II)
OR#18 - AR-chival Works [P08] (II, III)
OR#19 - Fine AR-t [P10] (0)
OR#20 - Dichtwerk 1990-2015 [P12] (II, III)
OR#21 - Constructies [P16] (III)
OR#22 - The Works - A compendium [P22] (IV)
OR#23 - k²~c² [OR#06 + OR#13 + Een meta-fysisch bestaan] [P18] (IV)

II. Cyrrho Imprint [CYR]

Onder de Cyrrho Imprint verschijnen de advance releases op de grote werken, met al dan niet exclusieve inhoud. De volgende advances werden reeds voorbereid en zijn beschikbaar op aanvraag (alvin.reniers@nexus-online.be):

CYR#01 - Flynn's Hotel [advance op OR#12 - ODe] [P02] (II, III)
CYR#02 - Een Studie in Niets [advance op OR#13 - The Identity of Being] [P01] (II)
CYR#03 - A Point of View [advance op OR#13 - The Identity of Being] [P01] (III)

III. First Beard Imprint [FB]

Onder First Beard verschijnen alle luxe versies (boordevol exclusieve inhoud), enkel en alleen verkrijgbaar via de auteur en deze website. Deze worden telkens gepresenteerd in een mooie doos op A4-formaat, in de meeste gevallen met extra gelamineerde vellen (vb. reproducties uit het archief). De sets zullen bovendien worden gehand- en gedagtekend door AR. De volgende edities liggen reeds vast en kregen al een nummer (ze zijn evenwel nog niet beschikbaar):

FB#01 - Doorstart (met Raf Reniers) [P11] (IV)
FB#02 - ODe - A Deluxe Treatment [P02] (II)
FB#03 - Kortverhalen - A Commemorative Edition [P09] (II)
FB#04 - Genesis Hernomen [P15] (III)
FB#05 - Sprookje voor gereedschapfreaks - Fotouitgave [P14] (III)
FB#06 - De regionen van de lust / Extasis [P24] (III)
FB#07 - UR [P05] (0)
FB#08 - ARC/WET [P25] (II)
FB#09 - Ongetiteld "-I" project [P26] (-I)

IV. Special Projects [SPEC]

Hieronder vallen de projecten die om een of andere reden moeilijk onder bovenstaande imprints kunnen verschijnen. Momenteel is er slechts één project onder deze imprint in voorbereiding:

SPEC#01 - Drie (Filip Jordens) [P19] (III)

V. AR-Sonix [ARx]

AR-Sonix is het label waaronder alle muziekuitgaven zullen verschijnen. De huidige catalogus bestaat uit:

ARx#00 - Sampler (nog niet publiekelijk verspreid) (II)
ARx#01 - The Amiga Project 1987-1989 [2CD] (II)
ARx#02 - Slow Music [2CD] (IV)
ARx#03 - c-Quenz part One & twO [2CD] (IV)
ARx#04 - c-Quenz III (IV)
ARx#05 - Archives (II, IV)

In voorbereiding:

ARx#06 - The Box [P13] (0, II, IV)

VI. Blogs [@R] [P20]

@R#01 - Filosofie (IV)
@R#02 - Objects as Subjects (IV)

VII. Digital downloads [Dd] [P21]

Deze zullen beschikbaar worden gemaakt op Nexus Online. De inhoud zal variëren van thematische bundelingen tot facsimile's van archiefmateriaal en aanvullend materiaal. Geplande downloads zijn reeds:

Dd#01 - ARC (II, III)
Dd#02 - Word 5.5 (II, III)


28 oktober 2014

Op 25 december 2004 ging Nexus Online Mark II online via Madoka, helaas slechts voor enkele maanden (met dank aan Wim Scheers, de broer van mijn vriendin, en binnenkort echtgenote, Katrien). Hoewel de site beschikbaar was, werd deze verder niet geupdatet. Nu, tien jaar later, maakt Nexus Online opnieuw zijn opwachting. Beetje bij beetje zullen er teksten en archiefmateriaal worden toegevoegd en ook bepaalde pagina's worden bijgewerkt (vb. de publicaties) zodat de site als resource kan blijven worden geraadpleegd.

In eerste instantie echter zal het vooral de Updates pagina zelf zijn die regelmatig zal aangevuld worden. De werkzaamheden aan verschillende nieuwe projecten zijn namelijk reeds in volle gang. Het is langs deze weg dat de eventuele geïnteresseerden op de hoogte kunnen blijven.

De aanzet tot de heropleving en het weer oppikken van de draad, is het bijzonder opgeschoten werk aan ArchivA, het vervolledigen van het analoge archief (alle fysiek voorhanden teksten, bundels, artefacten etc.) en het digitale archief (alle teksten en composities in digitaal formaat). ArchivA is ondertussen nagenoeg compleet (het analoge archief alleen al, beslaat meer dan 10.000 pagina's, en met zijn meer dan 2.000 individuele documenten, zal het digitale archief er waarschijnlijk nog eens zoveel pagina's bovenop doen).

Hoewel de benaming archief wellicht zeer passief overkomt, is ArchivA, dankzij de manier waarop alle gegevens werden ingevoerd, een waar instrument geworden dat het mede mogelijk heeft gemaakt de werkzaamheden te hervatten. Het fysiek en digitaal lokaliseren van teksten en afgeleide versies is erdoor bijzonder vereenvoudigd. Voeg hierbij de immense vooruitgang op het gebied van OCR software (Optical Character Recognition) en het is niet moelijk om in te zien dat de tools voor de toekomst eindelijk voorhanden zijn. Er rest me enkel de projecten te conceptualiseren en uit te werken. Dankzij ArchivA wordt de invulling een kwestie van materiaal verzamelen, inscannen en ten slotte bewerken tot er een volwaardige aanvulling van het Totaalconcept ontstaat.

De invulling van dat Totaalconcept heeft dankzij ArchivA nu ook min of meer definitief vorm gekregen. De immense hoeveelheid voorhanden materiaal maakt het namelijk mogelijk om het volledige veertigjarige bestaan van de auteur te weerspiegelen in het "geschreven" werk. Ik plaats geschreven tussen aanhalingstekens omdat er uiteraard bepaalde levensfases zijn waarvan geen door de auteur met opzet geschreven neerslag bestaat. Wel bestaan er audio-opnames, tekeningen, schilderwerkjes en allerhande artefacten die een renditie van de eerste jaren mogelijk maken. Meer nog, er is zelfs een mogelijkheid om nog verder terug te gaan, tot voor de geboorte van AR! Op die manier kan het Totaalconcept worden gezien als de neerslag van een leven, een als het ware bijwijlen bevreemdend dagboek, en dat vanwege het bij voorbaat literaire opzet. De verschillende tijdvakken vallen als volgt uiteen:

-I: pre 30 september 1975

0: 30/09/1975 - 09/1981

I: 09/1981 - 09/1987

II: 09/1987 - 09/1993

III: 09/1993 - 2002

IV: 2002 - 2015

Een gedetailleerde beschrijving van alle werken en hun juiste toewijzing per tijdvak volgt nog. Op 06/08/2014 verzond AR alvast een e-mail aan zijn vader met een gedetailleerd overzicht van alle projecten in de pipeline (hier en daar werd de oorspronkelijke tekst aangepast voor publicatie):

[[[01. The Identity of Being
 
Dit is in essentie een bundeling van drie bestaande werken, te weten "Chaostheorie als een postmoderne analogie voor public relations", "Tijd en zijn" en "The bi-analogical structure of reality". Maar het is natuurlijk nog veel meer dan dat! Om te beginnen komt ook het ontbrekende vierde deel van het "grote filosofisch werk" hierin terecht, met name "The Identity of Being". Er is ook een nieuwe inleiding voorzien ("A modal perspective") en een conclusie ("The problem of time"). Aan "The bi-analogical structure of reality" werd bovendien een inleidend stuk toegevoegd ("Relationalism vs. absolutism - An alternative approach"). Wat het geheel bijzonder interessant maakt (nu ja, alles is relatief) is de opname van heel wat extra materiaal dat voorheen het Archief nog nooit had verlaten. Onder de titel "The Wasteland - Ramblings & Wanderings" werden allerlei interessante aantekeningen en outtakes verzameld, netjes in chronologische volgorde (deze dienen wel nog geannoteeerd te worden). Vervolgens komen heel wat ongepubliceerde teksten aan bod in "Early Writings - The long and winding road", waarlijk een schat aan vroeg filosofisch gedachtegoed (waaronder zelfs een tekst in het Frans ("L'holisme")). In "Facsimile's - Images & Words" neem ik een relevante selectie handgeschreven aantekeningen op met hun transcripties (deze dienen tevens nog geannoteerd te worden). In "1991-2000 - Roundabout" komen een aantal gerelateerde teksten (verhalen, essays) aan bod die de blijvende interesse in het filosofische gedachtegoed aantonen, ondanks het feit dat er in die "donkere" periode nagenoeg geen enkel waarlijk filosofisch essay werd neergepend. Onder de noemer "ALVIN - The mirror" komen een aantal tekeningen aan bod die alle in de filosofisch/wetenschappelijk sfeer zitten (deze moeten ook nog in hun context worden geplaatst). In "The Notebooks - The Big Note (an index)" wordt een index opgemaakt van al mijn schriften en mappen met wetenschappelijke aantekeningen. Omwille van het "historische belang" is hierna een volledige facsimile van "Inleiding tot de scheikunde" opgenomen (deze tekst verlaat hiermee ook voor de allereerste keer het Archief): het is een handgeschreven samenvatting van het boek dat ik op aanraden van Mark Nackaerts uitleende in het eerste jaar middelbaar onderwijs en dat uiteindelijk het startschot betekende van mijn wetenschappelijk/filosofisch denkwerk. Vervolgens heb ik een volledig herziene Engelse vertaling opgenomen van het essay "A Point of View", dat de basis vormde voor de correspondentie met K. Ross, Ph. D. Het boek rond af met een zo volledig mogelijke bibliografie van boeken, essays en papers uit verschillende domeinen (wetenschap, filosofie, religie,...), kortom daar waar ik inspiratie vond. Helemaal achteraan zit nog een kort, recent tekstje, getiteld "De Kussadasi openbaring" en een poëtische afsluiter opgetekend in Mallorca in 2010. Kortom:
 
The Identity of Being
 
A. The Identity of Being
 
Inleiding - A modal perspective
Afdeling 1
I. Chaostheorie als een postmoderne analogie voor public relations
II. Tijd en zijn
Afdeling 2
III. The bi-analogical structure of reality
IV. The Identity of Being
Conclusie - The problem of time
 
B. The Wasteland - Ramblings & Wanderings
C. Early Writings - The long and winding road
D. Facsimile's - Images & Words
E. 1991-2000 - Roundabout
F. "ALVIN" - The Mirror
G. The Notebooks - The Big Note (an index)
H. Inleiding tot de scheikunde (facsimile)
I.  A Point of View
J. Bibliografie
K. De Kussadasi openbaring / "De Golven"
 
STATUS: Ondertussen telt het werk al 1.128 bladzijden. Hier zullen er nog een aantal bijkomen omdat er her en der, zoals gezegd, nog wat moet worden bijgeschreven. Nog niet volledig af dus, maar er wordt aan gewerkt!
 
UITGAVE: Ik hoop hiervan een tiental genummerde exemplaren te kunnen laten drukken, gebonden in een harde kaft. Dit gaat wellicht een noot kosten, dus dat kan nog even duren.
 
ADVANCE: Voor alle nieuwe uitgaves maak ik ook een klein geniet boekje, bedoeld als vóór-uitgave met al dan niet exclusieve inhoud. Voor "The Identity of Being" wordt dit een uitgave van "Een Studie in Niets" in zijn oorspronkelijke opzet. Hoewel de tekst grotendeels is opgenomen in "The Identity of Being", zit hij er niet als één geheel in. Stukken werden opgenomen in "Tijd en zijn" (een deel in de hoofdtekst, een deel in de aanhangsels) en andere stukken in "The Wasteland" (uittreksels). In de advance verschijnt het essay dus voor het eerst in zijn herstelde, oorspronkelijke staat. Als extra zit er ook de volledige correspondentie met K. Ross, Ph. D. bij. In "The Identity of Being" werden namelijk enkel mijn antwoorden opgenomen en werd er her en der geknipt om alles to the point te houden. [NOOT (28/10/14): de correspondentie met K. Ross werd uiteindelijk niet opgenomen in de advance. Wel werden een aantal eclusieve facsimile's opgenomen.]


02. Ode
 
Ondanks het bestaan van talloze versies en de uiteindelijke, definitieve versie opgenomen in "EGC" (Een Gouden Cirkel) onder de titel "Infra:Rood", werd de oerversie van de novelle "Ode" nog nergens in opgenomen. Al die tijd stak ze onaangeroerd in het Archief. Deze eerste draft verschilt op heel wat vlakken van het uiteindelijke "Infra:Rood". Het werk is een stuk langer en heeft een interessante Moebiusstrip-structuur waar niet veel meer van overeind bleef in de latere versies. De stijl is nog bijzonder gekunsteld en onbehouwen, maar dat maakt dan weer deel uit van de charme. De tekst (typoscript) werd ingescand en vervolgens naar een Word-document omgezet met OCR-software (Optical Character Recognition). Hier en daar werd wat opsmuk toegepast om de tekst leesbaar te maken (spellingsfouten, kromme zinnen etc.). En dan volgt een ware tour de force: een synoptische impressie van de novelle. Dit is als het ware een ineenschuiving van alle versies van de novelle en afgeleiden, met de nodige aanduidingen van wat precies in welke versie werd toegevoegd of weggelaten. Het geeft een blik op de volledige evolutie van "Ode" tot "Infra:Rood" en verdubbelt de lengte nagenoeg. Naast de opname van "Nocturne" (de ingekorte versie van "Infra:Rood") en zijn psychedelische parafrase "Eeuwige kanalen", heb ik ook werk gemaakt van "Flynn's Hotel". Ik had indertijd het idee opgevat om de verschillende hoofdstukken van Ode te verwerken tot op zich staande kortverhalen. In de loop der jaren, werden er hier enkele van gerealiseerd. Voor deze "viering" van de novelle, heb ik de rest nu ook afgewerkt. De 11 verhaaltjes (van het tiende hoofdstuk werden twee aparte verhalen gemaakt) horen nu samen onder de titel "Flynn's Hotel". Om alles wat te kaderen, ben ik ook gestart aan een analyse van de oorspronkelijke tekst van "Ode", waarmee het boek een aanvang zal nemen.
 
Ode
 
A.
Ode - Een analyse
Ode
 
B. Twin Peaks - Het woud der dubbelzinnigheid
 
C. Ode - Een synoptische impressie
 
D.
Nocturne
Eeuwige Kanalen
 
E. Flynn's Hotel - 10 kamers
    1. De verlokking van de slaap
    2. De soberheid van een vertelling
    3. Navelzin
    4. Tussentijd
    5. Sneeuwman
    6. De stille kamer
    7. ...e.r.d.w.e.n.e.n.
    8. Het wit tussen de letters
    9. Innuendo
    10.1. De reïncarnatie van de toekomst
    10.2. Overal te middernacht
 
STATUS: Enkel de analyse van "Ode" moet nog worden afgewerkt.
 
UITGAVE: in dezelfde reeks als de reeds bestaande publicaties (zie http://www.unibook.be zoekterm: "Alvin Reniers"). Geschat aantal pagina's: tussen 400 en 500.
 
ADVANCE: een kleine, geniete uitgave van "Flynn's Hotel".

 
03. De oppervlakte - Correspondentie
 
Met het digitaliseren van het Archief ben ik heel wat interessante correspondentie tegengekomen die tot nog toe nergens in werd opgenomen. Onder het gepubliceerde werk zitten momenteel "De oppervlakte - LvG", "De oppervlakte - Paraphernalia" en "De hypodermale demon". Daarin zit reeds een interessante selectie van thematisch gebundelde correspondentie. Ik zou echter een definitieve bundeling willen maken van al het beschikbare, relevante materiaal. Daar zitten nog heel wat leuke spullen tussen. Het zal ook nog wat opzoekwerk vragen (grasduinen door alle e-mail archieven bijvoorbeeld), maar het resultaat zal een bijzonder interessant werk worden (met bijvoorbeeld ook uittreksels van de correspondentie van mijn "pen pals", waaruit dan weer een impressie naar voren komt van wat ik hen zelf ooit schreef). Het wordt een lijvige chronologische verzameling van transcritpies, facsimile's en commentaar. Dit gaat bovendien een heel interessante ontdekkingsreis worden, met een schat aan achtergrond bij het verhalende en filosofische werk.
 
STATUS: in ontwikkeling
 
UITGAVE: een of meerdere volumes
 
ADVANCE: nog te bepalen. Wellicht een selectie van brieven en/of aanvullend materiaal.

 
04. De maritieme sessies / Venus of het Anderszijn van de medemens
 
Beide titels zijn momenteel nog niet gebundeld en zullen dus voor het eerst verschijnen. "De maritieme sessies" is een verzameling aforismen opgetekend tijdens het laatste verblijf in Bredene in de vroege jaren '90. De originele, volledige versie werd trouwens nog nergens gebruikt, ook niet in de home made bundels. Er komt een transcriptie van het originele manuscript (dat ook als facsimile wordt opgenomen) en een vergelijking tussen de verschillende afgeleide versies uit de oude bundels, plus commentaar. "Venus of het Anderszijn van de medemens" moest oorspronkelijk uit 12 zangen bestaan. Enkel de eerste en een een gedeelte van de tweede zang werden afgewerkt. Van de rest van de zangen bestaan enkel aantekeningen. Dit werk zal tevens van commentaar worden voorzien.

STATUS: conceptfase

UITGAVE: één boek van plus minus 200 pagina's

ADVANCE: nog geen idee (hangt af van het voorhanden materiaal)


05. UR

Dit is een speciaal maar bijzonder leuk project. Eind jaren '70 werd in het huis mijn grootouders een cassetteopname van mijn zus, Helga, en mezelf gemaakt. Ik ben nu bezig met een transcriptie van die tape. De bedoeling is dat die in een speciale uitvoering verschijnt samen met een replica van de originele cassette en een geremasterde versie op een mini cd-r (als ik er één kan vinden). Het geheel komt dan in een mooi doosje te zitten.

STATUS: de transcriptie bestaat reeds gedeeltelijk

UITGAVE: zoals beschreven

ADVANCE: niet van toepassing

 
06. Introvaluatie / 6176.G
 
"Introvaluatie" was een eerste, vroege poging om orde te scheppen in de veelheid van versies van mijn verhalen en bevatte zelf ook alternatieve versies en outtakes, hier en daar voorzien van een kort commentaar. Hiervan werd later in de "officiële" boekpublicaties zo goed als niets gebruikt, wat een op zich staande uitgave rechtvaardigt. De titel is een samentrekking van "Introspectieve evaluatie" (gebaseerd op Thijs Van Leers LP-titel Introspection). Dit zal wel nog wat werk vragen omdat alles ook eerst zal moeten worden omgezet naar een Worddocument met OCR en moet worden nagegaan welke van de aangehaalde versies van verhalen nog bestaan. "Introvaluatie" was ook de enige plaats waarin twee korte uittreksels van "Theorie der relativatieruimten [sic] en de metafysiche aspecten van het niets en de oneindigheid" waren terug te vinden lang voor de volledige tekst na een lange en moeilijk zoektocht op een oude Amigadiskette werd opgedolven (zoals beschreven in "Tijd en zijn"). Dit wordt alvast een speciaal en interessant werk. Het zal gepaard worden met "6176.G". Dat werk is een van de weinige bundels waarvan de originele bestanden verloren zijn gegaan. Het was een bundeling van materiaal dat niet werd gebruikt voor "Een Gouden Cirkel' (alternatieve versies, outtakes etc.). Het zal nu eindelijk voor de eerste keer gaan deel uitmaken van de "officiële" publicaties, en niet zonder moeilijkheden. De bundel is namelijk gelijmd wat het inscannen wellicht onmogelijk maakt. Dat betekent dat hij volledig zal moeten worden overgetypt. De titel, "6176.G", is trouwens niets anders dan de oude nummerplaat van grootvaders (bompa) Opel Manta.
 
STATUS: conceptfase
 
UITGAVE: één boek
 
ADVANCE: nog geen idee (afhankelijk van het voorhanden materiaal)

 
07. Early Writings
 
Dit is een idee dat al lang meegaat: een bundeling van alle oude schoolteksten van in het lager onderwijs en het middelbaar. Ik ben al begonnen met het verzamelen van al het relevante materiaal. Er zitten trouwens heel wat interessante spullen tussen. Er zullen ook heel wat facsimile's worden gebruikt en hier en daar zal commentaar worden toegevoegd om de teksten qua onderwerpen en motieven te linken aan het latere verhalende en filosofische werk. Enkele van de tekstjes zitten ondertussen al in de verschenen boeken, maar er is nog veel meer voorhanden.
 
STATUS: reeds begonnen met het verzamelen en catalogeren van het materiaal
 
UITGAVE: één boek
 
ADVANCE: nog geen idee (afhankelijk van het voorhanden materiaal)

 
08. AR-chival Works
 
Met het digitaliseren van het Archief heb ik ontdekt dat er nóg een hoeveelheid aan teksten bestaat die tot nog toe nergens een plaats heeft gevonden (ja, ook tot mijn grote verbazing, blijft het maar komen). Het gaat veelal om mini-verhaaltjes, probeersels, opdrachten en non-ficite materiaal. Al deze werken zullen onder de bovenstaande noemer terecht komen in één boek(je).
 
STATUS: catalogeren is reeds gestart
 
UITGAVE: één boek
 
ADVANCE: nog geen idee (afhankelijk van het voorhanden materiaal)

 
09. Collected Short Stories
 
En het Archief blijft maar spullen opleveren... Het eerste verhalenbundeltje dat ik maakte, "Kortverhalen", bevatte slechts 7 verhaaltjes. Een aantal daarvan werden later uitvoerig geannoteerd. De aantekeningen verdwenen echter in het Archief. Enkel van "Incognito" werden die aantekeningen gebruikt voor opname in "Een Gouden Cirkel". De rest bleef ongebruikt. Ik heb nu het idee opgevat om die eerste bundel aan te vullen met álle voorhanden aantekeningen en er ook alle alternatieve versies en relevante drafts van de verhalen in op te nemen, als een soort commemoratieve uitgave van die eerste verhalenbundel. Dit zal nog worden aangevuld met wat extra materiaal dat oorspronkelijk was bedoeld voor een uitbreiding op de Re:Master van de bundel "Zone X-28", maar uiteindelijk nooit werd gebundeld.
 
STATUS: conceptfase
 
UITGAVE: één boek (met wellicht wat toeters en bellen)
 
ADVANCE: nog geen idee (afhankelijk van het voorhanden materiaal)

 
10. Fine AR-t
 
En hier is het dan: het coffee table boek! Weeral een idee dat al geruime tijd meegaat. Dit wordt een mooie verzameling van zo goed als alle (kinder)tekeningen (en dat zijn er veel!). Ze worden allemaal ingescand en hier en daar wellicht nog wat bewerkt in post-productie (kleurenniveaus, retouches, speciale effecten etc.). Het leuke is dat ik er allerlei titels ga bij verzinnen. Ik zou ze zo goed als in chronologische volgorde willen kijgen en dat gaat niet makkelijk zijn omdat er nagenoeg geen data voorhanden zijn. Ik zal moeten gokken afgaande op de ontwikkeling in tekenstijl. De bedoeling is werkelijk om hier een mooi boek van te maken dat dankzij de (hopelijk) creatieve nieuwe titels van de werken ook een meerwaarde zal krijgen.
 
STATUS: reeds gestart met het catalogeren van de tekeningen
 
UITGAVE: één dik boek op groot formaat
 
ADVANCE: een kleine selectie gelamineerde tekeningen in een mooi doosje

 
11. Doorstart - Luxe Editie (A First Beard Publication)
 
Een nieuw kortverhaal en dan nog wel eentje naar een idee van Raf! Dat moet worden gevierd! Daarom komt er een gelamineerde versie in groot schrift met bijhorende tekeningen van de hand van Raf. Alles komt in een mooi doosje te zitten.
 
STATUS: conceptfase
 
UITGAVE: zoals beschreven, uiteraard in een gelimiteerde oplage
 
ADVANCE: niet van toepassing

 
12. Dichtwerk 1990-2015
 
Jawel, ook het dichtwerk moet nog worden gebundeld. Hier begon ik al een hele tijd geleden aan, met het verzamelen van alle originelen om in te scannen voor facsimile's en transcripties. Dit moet ook een mooi en wederom dik boek worden, met hier en daar wat relevante commentaar.

STATUS: begonnen met catalogeren en verzamelen van alle originelen

UITGAVE: één boek

ADVANCE: vermoedelijk een kleine, geniete uitgave van het originele "Dichten uit Altwereld VI"

 
13. Surround Mix + Box Set
 
Ik zou nog altijd graag een discrete surround mix maken met alle elementen (d.i. individuele tracks) van mijn muziekstukken. Hier gaat echter enorm veel werk inkruipen omdat de tracks enkel kunnen "geript" worden door gebruik te maken van Amiga emulatiesoftware op de pc. Het is zeker en vast mogelijk, maar eerst moeten dus alle individuele tracks worden geïsoleerd vooraleer ik kan beginnen met experimenteren voor een discrete meerkanaalsmix. Dit zou echt wel leuk en leerrijk kunnen worden, maar zonder twijfel ook enorm tijdvretend. Wanneer de surround mix klaar is, wordt hij gemastered voor DVD-A. Deze komt dan samen met de bestaande cd's in een box set te zitten, aangevuld met een boekje met commentaar en facsimile's van aantekeningen in verband met de opbouw en mastering van de composities.


14. Sprookje voor gereedschapfreaks - Speciale Fotouitgave (A First Beard Publication)

Ook een projectje dat al lang in de conceptfase zit. Er werden ooit foto's genomen op locatie om dit korte verhaaltje te illustreren. De bedoeling was een fotouitgave van het verhaal in elkaar te steken. Dit zal nu uiteindelijk ook gaan gebeuren. Een presentatiedoosje met het verhaal, en wat extra spulletjes.

 
15. Genesis Hernomen - Luxe Editie (A First Beard Publication)
 
Derde in de "First Beard" reeks. Ook dit verhaal krijgt de luxe behandeling, gelamineerd met extra's etc.

 
16. Constructies

Dit is een bundeling van alle werken onder de noemer "Constructies". Dit waren experimentele werken (ca. '98-'99), waarvan er her der slechts enkele zijn verschenen (onder andere in de bundel "Entrance"). Ze werden echter nog nooit allemaal samen gebundeld. Dit boek zal ook van commentaar worden voorzien.

 
17. Een meta-fysisch bestaan / A meta-physical existence

Omdat er wellicht weinigen geneigd zullen zijn om aan het opus magnum The Identity of Being te beginnen, heb ik het plan opgevat om een "light" versie te maken. Dit is gewoon een bundeling van de oorspronkelijke essays zonder al de wiskundige uitweidingen. De bedoeling is om de oudste essays wel wat op te kuisen qua taal zodat ze goed leesbaar worden. Met de Engelse vertaling van "Tijd en zijn" in het vooruitzicht (jawel, dit boek zal worden vertaald voor de Engelse markt door Free Musketeers, waarbij het oorspronkelijk werd uitgegeven), zal ook "Een meta-fysisch bestaan" een volledig Engelse versie krijgen.
 
Een meta-fysisch bestaan
 
01. Theorie van de relativeringsruimten en de metafysische aspecten van het Niets en de Oneindigheid [A Reader's edition]
02. Het meta van de kwantumfysica [met inbegrip van de paragraaf over kwantumlogica]
03. Het subject als ontologische theorie
04. Chaostheorie als een postmoderne analogie voor public relations [uitgebreide versie]
05. De "1=0"-hypothese
06. De mogelijkheid
07. De aanvaarding [met inbegrip van "Ruimte- en tijdelijkheid: 'ik word' vs. 'ik wordt'"]
08. De vergetelheid
09. When is a circle not a circle? A short study into the realms of expression and understanding [inclusief "Reality vs. Being"]
10. Analogies of One through re-construction of the "I" [met inbegrip van de relevante outtakes en de "Abstract"]
11. De "of"-associatie
12. Relationalism vs. absolutism - An alternative approach
13. A modal perspective
14. The problem of time
 
A meta-physical existence
 
01. Theory of relativity spaces and the metaphysical aspects of Nothingness and Infinity
02. A meta of quantum physics
03. The subject as an ontological theory
04. Chaos theory as a postmodern analogy for public relations
05. The "1=0" hypothesis
06. Possibilities
07. Acceptance
08. Forgetfulness
09. When is a circle not a circle? A short study into the realms of expression and understanding
10. Analogies of One through re-construction of the "I"
11. The "or" association
12. Relationalism vs. absolutism - An alternative approach
13. A modal perspective
14. The problem of time

 
18. k²~c²

Een mens mag dromen, dus dit zou de uiteindelijke bundeling moeten worden van mijn filosofische werk: een cassette met daarin"EGC" / "The Identity of Being" / "Een meta-fysisch bestaan". De titel slaat op het feit dat "EGC" een chrono-choronische (c²) neerslag is van het kairo-kenonische (k²) zijn van "The Identity of Being". Je neemt het me wellicht niet kwalijk dat ik hier nu niet verder over uitweid.


19. Drie - Filip Jordens

Dit is al het werk van Filip Jordens met facsimile's en transcripties. Hij heeft me ooit alles toevertrouwd en ben ik hier jaren geleden al aan begonnen. Een vrij persoonlijk project.

 
20. Blogs
 
Er komen twee blogs, te weten:
 
Filosofie (geënt op mijn eigen werk)
Objects as Subjects (verhalende besprekingen met als trigger allerlei spullen en prullen die ik om allerlei redenenen doorheen de jaren heb bewaard)

 
21. ODD
 
Eens mijn website weer up and running is, komen er ODD's (Official Digital Downloads) van thematische bundelingen als:
 
The Proto-Minimalism of Stasis (Over de ontstaansgeschiedenis van Stasis (EGC))
Word 5.5 (De oorspronkelijke Word versies van verschillende verhalen)
ARC (het oorspronkelijke oerarchief)
...

 
22. The Works - A compendium
 
Een overzicht van alle publicaties en versies en op welke verschillende plaatsen alles te vinden is. Een waar encyclopedisch werk.
 

23. Nexus Online
 
De site wordt terug opgestart zodat de status van alle projecten op de voet te volgen zal zijn. Alle officiële releases krijgen een nummer (OR#1...).

 
Planning
 
Vóór 30/09/2015, mijn veertigste verjaardag, moet ál het materiaal om álle projecten te realiseren bij elkaar gezocht zijn en gesorteerd per project. Ze zullen elk apart een doos/computerfolder krijgen. Vanaf 01/10/2015 zullen de projecten een voor een worden gerealiseerd in een niet nader bepaalde volgorde. Dit sluit uiteraard niet uit dat bepaalde kleine projectjes in de tussentijd reeds worden afgewerkt.]]]