De Mysticus

[alvin@moviegids.be]

Alvin Reniers behoort sinds 1975 tot de levenden. Hij werd geboren en getogen in het bruisende Leuven. In 1990 werd hij gebeten door de schrijfmicrobe. Zijn werk varieert van poëzie, kortverhalen en novelles over essays tot journalistieke en experimentele schrijfsels. Naast enkele sciencefictionverhalen en horrorwerkjes, maakt psychologisch magisch-realisme de hoofdmoot van zijn werk uit, dat meestal in een zeer intimistische sfeer is gedompeld.

Zowel bij de King Kong Award als ook bij de Millennium Award dook zijn naam herhaaldelijk op in de voorste gelederen. Dat leverde hem trouwens de publicatie op van het verhaal Schaduwzee in Tweede Ragnarok (Babel Publications, 1994). Naast de verhalen die in het fanzine Cerberus werden geplaatst, kan zijn werk ook worden gelezen in de Nederlandse bladen atmoSFeer en Sf terra. In 1997 nam hij naast de Duitse Markus Hammerschmitt een aanmoedigingsprijs in ontvangst op de Eurocon van de European Science Fiction Society (ESFS) in Dublin.

Verder is hij actief als redacteur bij Movie - De Interactieve Filmgids, een digitaal filmmagazine (http://www.moviegids.be).

In mei ’99 bracht hij zijn eerste boek, Een Gouden Cirkel, in eigen beheer uit.

Interview [Nathalie Renard - 16/12/01]


The Mystic

[alvin@moviegids.be]

Alvin Reniers has been amongst the living since 1975. He was born and bred in bustling Leuven (Belgium). In 1990 he became an ardent writer. His work ranges from poetry, short stories and novellas to essays and journalistic and experimental tryouts. Apart from some sci-fi and horror stories, psychological magical realism is of paramount importance in his work, which is usually imbued with an intimistic atmosphere.

His name cropped up repeatedly in the front rear of the King Kong Award and the Millennium Award. This resulted in the publication of the story Schaduwzee (Shadowsea) in Tweede Ragnarok (Second Ragnarok) [Babel Publications, 1994]. In addition to the stories published in the fanzine Cerberus, his work can also be read in the magazines atmoSFeer and Sf terra. Like the German Markus Hammerschmitt, he received an encouragement prize at the Eurocon of the European Science Fiction Society (ESFS) in Dublin in 1997.

Moreover he is active as editor with Movie - The Interactive Movie Guide, a digital movie magazine (http://www.moviegids.be).

In May 1999 he published his first book Een Gouden Cirkel (A Golden Circle) under own management.

English texts available on this website